Bazartəsi 24 Kasım 2014
Sayta giriş
:  
:  


[ üye ol ]
Keçit unutulmuş?
Yardım

ايراندان يارديم اؤچؤن حسابيميز:

2014 yılın Ardağları(Sponsorlar)

2013 yılın Ardağları(Sponsorlar)

Atasözləri-Deyimlər Toplusu

Atasözləri-Deyimlər toplusu

0000-Atasözləri üzrə atasözləri.pdf

0001-Evçil hayvanlarla ilgili atasözləri qayseri folklorunda

0002-Türk atasözlərində geçen deyimlər (5d)

0003-Deyim-Yomaklar-Atishmalar-(türkmen)

0004-Dil və söz bağlaiinda kirim karay türklərinin atasözləri

0005-Masedonya və kosova türk atasözlər və deyimlərində ünlü olaylarır(12d)i

0006-Deyim-Sanavaclar-sayışmalar-(türkmən)

0007-Kilis-atasözləri

0008-Dokuz təkne köyünden dərlənən atasözləri və deyimlər

0009-Şeir diliylə atasözləri(12)

0010-Atasözü və məsəllər (4)

0011-Divanda atasözleri.doc

0012-Divanu Luğatda ata sözləri (27d).doc

0013-Atasözləri-deyim-ərk və ərksizlik- güc və gücsüzlük(2)

0014-Atasğzləri-(12d)

0015-Atasözləri makaldar men mətəllder (25)

0016-Atasözləri

0017-Dinlə bağli atasözləri

0018-Atasözləri və deyimlər (8)

0019-Atasözləri və açiklamaları-(12d)

0020-Atasözləri-B-(21d)

0021-Atasözləri-A-(20d)

0022-Qazaq atasözlər (85)

0023-Deyimlər

0024-Kirim-atasözləri və deyimlər (13)

0025-Tatar türkcəsindəki dil və söz ilə ilgili atasözləri üzərinə bir dəğərləndirmə (22d)

0026-Türk atasözləri üzərinə sentaktik bir incələmə (13)

0027-Atasözləri (13

0028-Guvahiden günümuze atasözləri və deyimlər-(18d)

0029-deyimlər.doc

0031-Atasözləri-tatar-Mekalleri-(28d)

0032-Atasözləri sözlüyü (64)

0033-Qazaq türkcəsində hayvan adları iylə qurulan atasözləri

0034-Yüzyilə aid bir türk atasözü koleksiyonu (29)

0035-Yakut atasözləri və deyimlərinin kökəni

0036-Türkmən atasözləri üzərinə qarşilaştırmali bir chalishma (10)

0037-Türkmən atasözləri (5).doc

0038-Nart atasözləri (4)

0039-Atasözləri (5)

0040-Atasözləri -Darbul məsəl kitabindər

0041-Atasözləri deyimle-ömər asim ağsoy(36d)

0042-Atasözləri deyimlərində gəlin qaynana ilişgisi.doc

0043-Atasözləri və deyimlərində coğrafik ünsürlərlə ilişgin (13d)

0044-Atasözləri və koroğlu dasdanı (12)

0045-Atasözləri-anlamları (223)

0046-Atasözləri-deyimlər.(73d)..doc

0047-Atasözlərinə göre

0048-Atasözləri-umudoğlu.doc

0049-Atasözlər-mekalbler-1- (28)

0050-Atasözlər-mekalbler-2- (28)

0051-Bati qaradəniz bölumündə atasözləri və iqlim özəllikləri (11d)

0052-Butun türk atasözləri .doc

0053-Cinsiyyət ayrımlı atasözlərində qadin və erkək kimliyi

0054-Atasözləri (Abdal düğündən, cocuq oyundan usanmaz) (8)

0055-Battal qazi dasdanında deyimlər

0056-Irak türklərində Deyimlər və Atasözləri

0057-Atalarsözü

0058-Atasözlər-dil.söz (11)

0059-Atalar 88 122 2.doc

0060-Kirimtatar atalar sözləri(86)

0061-eşək konulu atasözləri

0062-Atasözləri.doc

0063-Atalarsözü-azərbaycan

0064-Atalar sözü boş söyləmz(7)

0065-Atasözlərində eğitim(9)

0066-Darbulməsəlde gechen atasözləri

0067-Ortaq türk atalarsözü

0068-Uyqur atasözlərində yuceltilən dəğərlər(18)

0069- Atasözləri-deyimlər müvəqqitzade işlərində(32)

0070-Ata-babalar sözləri -vehid gərusli (100d)

0072-Atalarsözü-deyimlər-əlirza ne'yməti.doc

0073-Tapmacalar-əlirza ne'yməti.doc

0074-Deyimlər-anlamlar.doc

0075-El sözləri-məhəmməd həsən yusifi (əbcəd-295)

0076-Bayatılar-azəri (əbcəd-120d)

0077-Özbək türk atasözləri-deyimləri

0078-(1) -Deyimlər və öykülər

0078-(2) -Deyimlər və öykülər

0078-(3) -Deyimlər və öykülər

0078-(4) -Deyimlər və öykülər

0078-(5) -Deyimlər və öykülər

0078-(6) -Deyimlər və öykülər

0079-Atalar sözü- əbcəd-(bey hadi) 2005.doc

0080-Atalar sözü elin gözü-(bey hadi) latin- 2005.doc

0081-Dobrucadaki kirim türklərində atasözləri və deyimlər -(atasözləri)

0082-Azərbaycan atalar sözlərinin həyati -(zinət əlizade) -(atalarsözü)

0083-Deyimlər və kəlimə qurupları sözlüyü -(atalarsözü)

0084-Deyimlər-türk

0085-Deyimlər-özbək-özbəkcə(30d)

0086-Atasözləri-maqallar- türk-özbəkcə(11d)

0087-Atasözləri-türk- türkcə(47d)

0088-Atasözləri-maqallar-özbək-özbəkce (32)

0089-Tatar xalq maqalları (tatarca-96d)

0090-(1)Atasözləri(türk-ingilizcə) (Turkish Proverbs) (konuca dizili) (1993-456d)

0090-(2)Türkcə atasözlər dizini

0090-(3)Ingilis atasözlər dizini

0091-Türkmən atasözləri-folkloru-(açilmiş) (155)-8.767KB

0093-Atalarsözü tecrubenin-bari-eyvezi(əbcəd-72)(2.265KB)

0094-Atalarsözü(700 zərbilməsəl- türki-farsi)- husen dusti (əbcəd-153)(5.812KB)

0095-Atalardan çatan səslər-(bey hadi) 88 1 20(1.327KB).doc

0096-Atalardan çatan səslər-(bey hadi) 88 1 20(.915KB).doc

0097-Atalarsözü-xoy(129KB)

0098-Atalarsözü- bey hadi-(ish aparan-eli berazendə(862KB)

0099-Atalarsözü- baki(416KB)

0100-(1)Atasözləri Sözlüyü(ömər asim ağksoy)(1)-(atalarsözü)(71.847KB)

0100-(1)Atasozleri Sozluyu(Omer Asim Aksoy)(1)-(Atalarsozu)(750.KB)

0100-(2)Deyimlər sözlüyü-(ömər asim ağsoy)(2)(atalarsözü)(18.198KB)

0101-Atalar nağılı(türkəmən) -(məşəd qulu)-(atalarsözü)(14.717KB)

0102-Atalar nağılı(türkəmən deyimləri)(murad durdu qazi) -(atalarsözü)(6.976KB)

0103-Uyqur xalq atasözlər(məqal-təmsilləri)(3.163KB)

0104-Türk Dünyasında atasözlərinin karşılaşdırılması üzərinə bir dənəmə(169KB).doc

0105-Əmsal o hikem(elesger muctehidi)(1334)(atalarsözü)(73.704KB)

0106-Aatasözlərinin kokləri-heqqi-əbcəd(4.406KB)

0107-Türkcə atasözləri və deyimlər sözlüyü(yusuf çotuqsökən)(atalarsözü)(73.801KB)

0108-Təbrizdən dord defder(atalarsözü)(8.651KB)

0109-Oğuznamə(əmsali məhəmməd əli)(türk atalarsözü kitabi)(türkiyə-128d)(16.564KB)

0110-Qaşqay atalarsözü(qaşqayli merdani)(atalarsözü)(12.821KB)

0111-Alman atalar sözləri və onların azərbaycanca-rusca qarşılıqları(34.986KB)

0112-Əmsali türkanə(türk atalarsözləri) -(atalarsözü)(3.639KB)

0113-Özbək ata sözləri(atalarsözü)(23.650KB)

0114-Dünya xalqlarının atalarsözü(kiril)(atalarsözü)(58.287KB)(58.287KB)

0115-Qazaq atasözləri(atalarsözü)(58.074KB)

0116-Türkməncə Qoşular-Ninnilər-Deyimlər(iraq)(111d)(10.168KB)

0117-Qısa-Sözlər-bey hadi(274KB)

0118-Azərbaycan əfşarları zərbülməsəlləri-(əli məhəmmədi bürüncə) (293d)(26.88KB)

0119-Deyim xəzinəmiz -(husen adıgözəl)(24.430KB)

0120-Niyə belə deyirik -(deyimlərin kök aramaları)(42.808KB)

0121-Oğuznamələr(kiril)(baki-1993)

0122-Aralıi soralıi sözlər-bey hadi-(1)-21 12 2010(292KB).doc

0123-Aralıi soralıi sözlər-bey hadi-(2)-22 12 2010(242KB).doc

0124-Deyimlər(bey hadi)88-1-12(400KB).doc

0125-Qısa sözlər-(bey hadi)(60KB).doc

0126-Türk zərbül məsəlləri(duzgun)(farsi)(5.065KB)

0127-Fərhəngi tətbiqiye zərbül məsəlhayi türki-eli pur emn(türk-fars)(1386)(41.143KB)

0128-Şəbistərdə məsəllər-huseyn rosen(1.746KB)

0129-Xaliq aforizmləri-(qazan-2002)(25.224KB)

0130-Ata ilgili atasözləri

0131-Qara qalpaq maqalları(3)

0132-Atasözlərində təhqiyə

0133-Atasözləri və deyimlərində Cuğrafik Unsurlar

0134-Guvahidən günümuze atasözləri və deyimlər

0135-Oğuznamə(kamil vəliyev)(baki-1987)(223d)

0136-Laylalar.doc

0137-Ləqəblə deyimlər

0138-Tatar xalq anlatılarında shureli tipi

0139-ağıt türku(erman artun tekirdag )

0140-Yasaqlamalar

0141-Yanıtmaca- Təkərləmə.doc

0142-Yanıtmaca- Təkərləmələr (1)

0143- Təkərləmələr (2)

0144- Təkərləmələr tatari

0145-Təkərləmələr-kirim (8)

0146-Yanlıtmacalar-(türkmən)

0147-Uşaq təkərləmələri

0148-ağıtlar qaraqalpaq

0149-Zərbül əmsali türkiyyə(atalar sözü)(m-seid) (1312)

0150-Hikmətli sözlər(özbək-ingilis-firansa).pdf

0151-Atalar Sözü(Əbülqasim Hüsenov)(Baki-1982)(Kiril)

0152-Təmsillər Və Alleqojyalar(16-20inci Əsr Azərbaycan Şairlərinin Işlərindən Toplanmişdir)(Baki-1978)

0153-Zərbülməsəllər(şəbihi)(türki-farsi)(əbcəd)

0154-Xalqımızın Deyimləri-Duyumları(Hekimov)(Baki-1986)(Kiril)

0155-Atalarsözü

0156- Türk Atasözleri Üzerine Sintaktik

0157-Azerbaycan-Rusca Deyimler (Frajeolojya) Luğati(Orucov)(Baki-1976) (Kiril)

0158-Atalar Sözünün Kökü Ve Menşeyi(Behruz Imani) (ebced)(tebriz-1389)

0159-Erebce-Azerbaycanca Qarşılıqlı Atalar Sözleri Ve Zerbulmeseller (Abdulla Mehemmedi) (Baki-1978)(Kiri)

0160-(1)Azerbaycan Türkcesi Deyimler Sözlüğü (Seyfettin Altaylı)(Ankara-2005)

0160-(2)Azerbaycan Türkcesi Deyimler Sözlüğü (Seyfettin Altaylı)(Ankara-2005)

0161-Atasözleri Sözlüğü (İskender Pala) (2002)

0162-Atalar sözü (Ebülqasim Hüsenov) (Köçüren-cavid kebir qasimi) (Ebced) (Tebriz-1387)

0163-Ecdadlarımızın Tibbi Bilikleri Deyimlerimizde (Zekeriyya Mabudoğlu)(Latin)(Baki-2002)

0164-Yurdumun Değerli Sözleri (Firengiz Haci Setteri)(Türkce-Farsca)(Ebced)(1382)

0165- Kelamin Cemali (El Qızı-Mehin Baqiri)(Ebced)(Tebriz-1388)

0166-Ata Babalar Deyibler (Ali Zeferxah)(Ebced)(Tebriz)

0167-Neccaroğlu(Eli Etaiyye)(Tebriz-1362)(Ebced)

0168-Qazaq Noqay Ve Kirim Col Türkcesindeki Atasözleri Ve Bunların Şive Ve Ağız Yönunden Degerlendirilmesi (Oğuz Doğan-Muhemmet Yelten) (Istanbul-1996)

0169-Türkce Ve Urduca Atasözlerinin Biçim Ve Kavram Özellikleri Bakımından Mukayesesi) (Nursel Uysal) (Konya-2006)

0170-Uyqur Atasözleri A-E Maddeleri (Saidula Yasen) (Ankara-2006)

0171-Atasözleri Ve Deyimler (Numan Yazıçı) (Arapca-Türkce/Türkce-Arapca) (Istanbul-2003)

0172-Divani Luğati Türk De Geden Ata Sözleri-Atalar Sözünün Inkişafı (Sürgün) (ebced) (tebriz-1380)

0173-Rus Dilinde Deyimlerin Tarixsel (Etimolojik) Açıdan Incelenmesi(Svetlana Stomatov)(Ankara -2007)

0174-Qırqız Turkcesindeki Deyimler-Aktarma Inceleme(Mirlanbek Nurmatov) (Ankara-2008)

0175-Atasözleri-Deyimler-Ingilizce-Türkce-Erebce-Sözlük (Azmi Yüksel-Lütfü Yılmaz (Latin-Ebced) (Ankara -1993)

0176-Anlambilim Açısından Türkce Ve Çincede Deyim Qarşılaşdırması-Orqan Adları Ile Ilgili Deyimler(Buayşem Yunus)

0177-Qaşqay Türklerinde Atasözleri (Esadullah Merdani Rahimi) (Akbar Anavrian Aghdam) (Izmir-2009)

0178-Bati Türklerinin Qoşuq (Manzum) Atasözleri Üzerine Bir Araşdırma (Sinan Gönen) (Konya-2006)

0179-Türk-Rus Atasözleri Arasındaki Benzerlikler (Sadriye Güneş)(Istanbul-1999)

0180-Türkce Sözlük Ve Qamusi Türkde Bulunan Deyimler Qarşılaması(Okt.Emel Esentürk) (Qocaeli-2000)

0181-Türkiye Ve Qırqız Türkcelerinde Reng Adlari Içeren Deyimler(Maia Meskhidze) (Ankara-2006)

0182-Türkmen Atasözlerinde Ad Aktarmaları Ve Deyim Aktarmaları (Pinar Mumcu) (Malatya-2008)

0183-Qazaq Noqay Ve Kirim Çöl Türkcesindeki Atasözleri Ve Bunların Şive Ve Ağız Yönunden Değerlendirilmesi(Oğuz Doğan) (Istanbul-1996)

0184-Qaraxanlıca Ve Eski Anadolu Metinlerinde Deyimler-Atasözleri-Qısa Hikayeler(Ahat Üstüner) (Elazığ-1989)

0185-Divani Luğatit Türkdeki Atasözlerinin Anlambilimsel Açıdan Incelenmesi(Hatice Qorxmaz) (Samsun-2007)

0186-Basın Dilinde Atasözleri Ve Deyimler(Mehmet Çevik) (Ankara-2006)

0187-Moğol Atasözleri (Bülent Gül)

0188-Irak Türkmen Atasözleri Üzerine Bir Inceleme(Rasheed Ali Hassan) (Istanbul-2006)

0189-Turk Atasozlerinin Kimya Eghitimindeki Rolu(Nesrin Arier Karaoöz) (Ankara-2009)

0190-Maverdinin -Edebüd Dünya Veddin-de Geçen Arab Atasözlerinin Incelenmesi Ehran Nuriyev) (Stanbul-2008

0191-Pervane Beğ Mecmuasının Ilk Yüz Varağında Xalq Kültürü Ile Ilgili Unsurlar-Atasözleri-Deyimler-Xalq Inanışları) (Nursel Uyanıker)(Istanbul-2006)

0192-Türkce Emsali Hikem(Hüsen Navin)(Türk-Farsca) (Ebced) (Erdebil-1387)

0193-Deyimlerimizin Yapısal Özellikleri (Sadet Maltepe) (Balıkesir-1997)

0194-Qurandaki Deyimler Ve Zemehşerinin Keşşafı (Abdülcelil Bilgin) (Ankara-2007)

0195-Hikmatname-Özbek Maqallari Izahli Luğati (Ş.Şomaqsudov-Ş.Şorahmedov) (Kiril) (Taşkent-1990)

0196-Özbekce Maqallar-Ziyouz.Com (2012)

0197-Eller Maqalı-Özbekce-Ziyouz.Com(2012)

198-Atasözleri (Turkceciler.Com)

0199- Türkcə-qazaqca sözlük-kenan qoç-(2007) (812d)(49.797KB)

0200-Xurasan Türklerinde-Atababa Sözleri (Toplayan-Islam Müstefevi)

0201-Atalarsözü-Azerbaycan Ağız El Edebiyatından (Gülxan) (Ebced)

0202-Atalarsözü (Mahmıd Sınmaz Tapar) (Türkce-Ebced) (Turuz-2012)

0203-Pifaqorun Ünlü Deyimleri (Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0203-Pifaqorun Ünlü Deyimleri (Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0204-Sabitin Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler Ve Xalq Söyleyişleri (Yunus Qaplan)

0205-Atasözleri-Özbekce-Çince-Çince-Özbekce-Maqal-Matal Ve Ibaralar Luğati (latin-çince) (2010)

0206-Bir Buxca Atalar Sözünden-A-B- (Iş Aparan-Perviz Zare Şahmeresi ) (Ebced) (Turuz.Tebriz-2012)

0207-Atalar Deyir-Atalarsözü (Işleyen-Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-2012)

0208-700 Qablaştırılmış Atasözleri (Bey Hadi)(Turuz-Tebriz-9/2012)

0209-Atalarsözü (Danışır-Bulut Qaraçorlu-Sehend-Memmedali Farzane (1350)

0210-155. Açıqlamalı Atalarsözü-1- (Bayram Özdemir) (Tebriz-Turuz-10-2012)

0211-Atalar Sözü. Bu El Yazma, Naxcuvanda Saxavet Xoca Öğrencilerinden Yığmışlardı.

0212-Atasözleri-Deyimler-Özdeyişler (Nazmi Şentürk) (Istanbul-1999)

0213-Bayqal-Utancıq Atasözləri-1379 (Ahmed Azerlu)(El Yazma-Ebced-Latin) (Tebriz-Turuz-1202

0214-Atalar Deyir-Atalarsözu (Işleyen-Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-1-2013)

0215-111. Açıqlamalı Atalarsözu-2- (Bayram Özdemir) (Tebriz-Turuz-1-2013)

0216-Tiryaki Sözleri (Cenab Şahabeddin) (Yasıyan-F.Köprülü-Reyhan Erben) (1978)

0217-Atalar Deyir-Atalarsözu-774 (Işleyen-Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-2-2013)

0218-Azerbaycan Türkcesinde Deyimler (M. E. Farzane) (Iş Aparan-Memi Ardabilli) (Latin) (Tebriz-Turuz-2013)

0218-Azerbaycan Türkcesinde Deyimler (M. E. Farzane) (Iş Aparan-Memi Ardabilli) (Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0219-Bir Buxca Atalar Sözünden (Iş Aparan-Perviz Zare Şahmeresi ) (Ebced) (Turuz.Tebriz-2012)

0220-Türk Dünyası Ortaq Atasözleri Sözlügü (Özkul Çobanoğlu) (Istanbul-2004)

0221-Atalarsözü-Baki-1956 (Toplayan-Abulqasim Hüseyinzade) (Köç-Kabirqasimi) (Ebced) (Urmu-Turuz-2013)

0222-Atalar Deyir-Atalarsozu-1200- (Ishleyen-Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-6-2013)

0223-Atalarsözü Ve Zarbulmeseller (Hamid Qasımzade) (Ebced) (Baki-1984) (Tebriz-Turuz-2013)

0225-Atalarsozu - Qoftari Niyakan 1359 -Yaqub Quds - Fars Turk Ebced Tebriz Turuz 2013.pdf

0226-uc-bin-yillik-birikim ALİ POLATr.pdf

0226-Atalar Deyir-Atalarsozu-2700- (Ishleyen-Bey Hadi) (Turuz-Tebriz-12-2013).doc