bazar 23 Kasım 2014
Sayta giriş
:  
:  


[ üye ol ]
Keçit unutulmuş?
Yardım

ايراندان يارديم اؤچؤن حسابيميز:

2014 yılın Ardağları(Sponsorlar)

2013 yılın Ardağları(Sponsorlar)

ÇALQI(musiqi) KİTABLARI

ÇALQI KİTABLARI (muzik)

 

0-Güney Azərbaycanın Əski Mahnıları-İsabala-Əbazər

00-Babək Qocaoğlu-Dikləmə

001-Təbriz çalqı-şarkıçılarından şəkillər(28KB).rar

002-Ansambil və orkestrdə tarın yeri(23.982KB)

003-Azərbaycan xalq çalqi aletləri və onların orkestirdə yeri(kiril)(40.845KB)

004-(01-not)Sevimli nəğmələr(2.032KB)

004-(02-not)Aşıq qərib(azərbaycan xalq dastanı) -(nazim hidayətoğlu)(20.821KB)

004-(03-not)Tar üçün qamma və arpejiolar -(əkrəm məmmədli)(1)(7.417KB)

004-(04-not)Tar üçün etudlər -(əkrəm məmmədli)(2)(3.620KB)

004-(05-not)Nağara dərsliyi-ağasi məmədov(baki-2000)(287d)(88.001KB)

004-(06-not)Azəri türküləri(117d)40.200(40.200KB)

004-(07-not)Azərbayca əski el havalar(73)(31.949KB)

004-(08-not)Rast-nəriman məmmədov

004-(09-not)Parlaq mahnılar-m.h.riza zadə

004-(10-not)Konsert-cahangir cahangirof-tar ilə xalq çalqi aletləri orkestiri uçun

004-(11-not)Çaharqah-nəriman məmmədov(79d)

004-(12-not)Nağara dərsliyi-ağasi məmədov(baki-2000)(287d)

004-(13-not) Tar İle Simfonik Orkesr uchun Konsert(mirişli)

004-(14-Not) 2 Nümrəli Tar ile Simfonik Orkesr Üçün Konsert(Süleyman Elesgerov)

005-(1)Özbək milli çalqıları (özbəkcə) (daşkend-2008) (72d)(2.226KB)

005-(2)Özbək musiqisi və onun tarixi(özbəkcə)(13.800KB)

006-Xoy aşıqları-aliriza zihəq(825KB)

007-(2)Xorşünaslıq (125)(2.278KB)

007-Korşunasliq və koru idarə edilməsi elementar kurs -(kiril)(6.334KB)

008-Azərbaycan xalq mahni və təsnifləri -(1985)(7.487KB)

009-Uşaq nəğmələri -(1257- əbcəd)(641KB)

010-Ulkələrdə qopuz və təzənəli sazlarımız -(mahmud qazmihal)(12.196KB)

011-Aşıqlar(biyoqrafi kitabi)(qara namazov)(1)(23.590KB)

012-Iran türkləri aşıq muhitləri(70.702KB)

013-Metodi amuzeşi nağara -(fars- əbcəd)(1.150KB)

014-Polifoniya üzrə qısa muhazirələr kursu -(kiril)(31.059KB)

015-Sağlığında qiymət verin insanlar -(mahnılar) -(cabir novruz- oxtay kazimi)(19.491KB)

016-Çahargah muqam dəsqahının nəzəri əsasları(ramiz söhrabof)(kiril)

016-Çahargah muqam dəsqahının nəzəri esaslari(ramiz söhrabof)(coşqun)(427KB)

017-Əski (Qədim) azərbaycan oynamaları(kəmal həsənof)(ehed atəş)(2004)(758KB)

017-Eski(Qədim)azərbaycan oynamalri(kəmal həsənof)(ehed atəş)-(latin)(13.388KB)

018-Aşıq ədəbiyatı araşdırmaları(doğan qaya)(29.963KB)

019-Uşaq nəğmələri(Təranehaye kudəkanə türkmən)(türkməncə-farsca)(1.247KB)

021-Şifahi ənənəli azərbaycan pirofesyonal musiqisi-ramiz söhrabof(588KB).doc

022-Aşıq sənəti azərbaycan xalq profesional musiqisi -(tariyel məmmədov)(4.623KB)

023-Müqəddimeyi be musiqiye türkmən(nəzər mühəmməd)(8.161KB)

024-Aşıqlar-el elçiləri-ahməd soşənrevan(35.407KB)

025-Azərbaycan səs usdaları-əbcəd(351KB).doc

026-Rast dəsghı(92KB).doc

027-Oyunlarda türlər və tanimları (219)(1.121KB)

028-Özbək musiqisi-tarixi (55)(13.800KB)

029-Seçilmis mahnılar-yuz türk mahnisi-husen namver (111d)

030-Bağlama pencərəni-azərbaycan-mahnıları-husen pursalihi (əbcəd-438d)

031-Urməvidə- musiqi matematiyi (40)(363KB)

032-Min bir mahnı-sevimli nəğmələr(82.717KB)

033-Şifahi ənənəli azərbaycan musiqisində intonasya problemi(baki-1998)(kiril-146d)

034-Türkmən xatun nəğmələri -(türkməncə-farsca)(2.475KB)

035-Tukənməz bulaq-loğman ağyev-kiril(71d)

036-El nəğmələri xalq oyunları(azad nebiyev)(kiril)(61.769KB)

037-Azərbaycan aşıqları(1)

038-Eyvana çıxdım-(58d)

040-(1)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(1(2)2000)

040-(2)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(1-2)2001)

040-(3)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(3-4)2001)

040-(4)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(1-2)2002)

040-(5)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(3-4)2002)

040-(6)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(3-4)2003)

040-(7)Musiqi Dünyası(taryel məmmədov)(3-4)2004)

041-Azərbaycan sovet bəstəkarlarının instirumental yaradıcılığı

042-Azərbaycan musiqi tarixi(rafiq umranlı)(əbcəd)

043-Azərbaycan xalq Rəqsləri-(kiril).pdf

044-Azərbaycan muqamı-Çahargah-Humayun(nəriman məmmədov).pdf

045-Şifahi ənənəvi azərbaycan pırofesyonal musiqisi(ramiz söhrabov)(latin).pdf

046-Seyid-shushuniski(Firidun shushuniski)(Baki-1991)(Kiril)

047-Ramiz Zöhrabov-Musiqişunas(Fəttah Xalıqzadə)(Kiril)

048-Kərkük Mahnıları(bakı-1973)(kiril)

049-Ud Metodu(Hakki Karahasan)(istanbul-2003)

050-Karaduzen-Metodu-Uzunsap Bağlama(Hakki Karahasan)(Istanbul-2003)

051-Tar-Piyano Üçün Piyesler Mecmuesi (Toplaği)(Haciyev-Quliyev)(1980)

052-Baba Mahmudoğl-Salcuqdan Gelen Ses(Feride Leman)(Bakı-2001)

053-Kamança Üzre Bilgi(Evez Rehmetzade)(Tebriz-1374)(Ebced)

054-iki Fantazya (Uzeyir Hacibeyov) (Tar-Orkesr)

055-(Not)Tar Üçün Melodik Etudler(Seid Rustemov)(1950)

056-(Not)iki Fantazya(Uzeyir Hacibeyov)(Tar-Orkesr)-2

057-(Not) Tar Ile Fortopiyano Üçün Yabançi Ölke Bestekarlarının Esesrleri (Ramiz Quliyev) (Baki-2001)

058-Tar Üçün Melodik Etüdler (Seid Rustemov) (Baki-1976)

059-(Not) bextiyar kerimov-piyesler-tar üçün

060-(Not) Tar-Fortopiyano Üçün Piyesler(Bextiyar Kermov)(1985)

061-(Not) Shahnaz Sayagi-Sefikurd

062-(Not) Ilin Fesilleri(piyano uchun)(Chaykofski)

063-(Not) Qarman(Zahid Memedov)

064-(Not) piyano üçün piyesler-niyazi-baki-2005

065-(Not) Konsert-Tar Ile Simfonik Orkesr Uchun(H.Hacixan Memmedov)(Baki-1955)

066-(Not) Tar Üçün Etüdler (Adil Geray)(Baki-1943)

067-Azerbaycan Folklorik Mahnilari (Bülübül Memmedov)(tebriz-1370) (Not-Ebced)

068-4 nümreli konsert-tar ile cimfonik orkestr üçün(hacixan memmedov)(baki-1989)

069-Qaraçay Xalqi Yirla

070-Mahnılar(Baki-1976)

071-Aşıqlar (Menuçehr Ezizi-Haray)(Tebriz)

072-Ashıq Seneti(Meherrem Qasımlı) (Baki-1996)

073- Yaradıcı şairler Ve Aşıqlar Haqqında Me'lumat (Yusuf Kovkebi) (Tebriz-1380)(Ebced)

074-Azerbaycan Xalq Musiqiçileri (Firidun Şuşinski)-Baki-1985

075-(Not- Ebced)Bir Şirin Dile Bendem-Azerbaycanin Mahnı Ve Tesnifleri (Behruz Dibazer)(Tebriz-1385)

076-Rauf Haciyev (Elmira Abasova)(Kiril)(Baki-1967)

077-Biçim Ve Usul Açısından Abdülkadir Meraginin Karları (Sibel karaman-Yusuf akbulut) (2006)

078-(Not)Azerbaycan bestekarlarinin piyesleri (ramiz quliyev)

079-Sehendiyye Musiqi Notlarında(Hasan Demirçi) (Not-Ebced)(Tebriz-Güneş-2)

080-Doğu Qaradeniz Bölgesindeki Çepniler Ve Çepni Müziği (Abdullah Akat) (2006)

081-Temel Ud Eğitimi(Ersin Ersavaş-Ibrahim Kararoğlu) (Turkiye)

082-Not-Rast-Bayatişiraz Muqami -El Yazma (Elman Kamaloğlu-Ismarçı-Bey Hadi)(Naxcuvan-1999)

083-Tebriz Aşıqlıq Geleneği Ve Aşıq Edebyatı(Nabi KobotaryAn)(Adana-2008)

084-(Not) Çahargah-Bayati Kürd Muqamları-Tar Üçün(Ekrem Memmedli) (Tebriz-1390)

085-Azerbaycan Xalq Musiqiçileri (Firidun Şuşinski) (Baki-1985)

086-Tofiq Quliyev Üzre (Zamfira Abdullayeva) (Latin)

087-(Not)20 Mahnı-Piyano, Oxumaq Üçün (Fikret Amirov)(Baki-1977)

088-(Not) Tovfiq Bakixanov-Tar Ile Simfonik Orkestr Üçün

089-(Not) Piyesler Mecmuesi (Hafiz Karimov-Novruz Bayramov) (Baki-1989)

090-Muqamat Ve Ibrahim Peyğember (Şakir Qabıssanlı) (Baki-2010)

091-(1)(Not) Azerbaycan Bestekarlarinin Eserleri-I-Kamança Ile Piyano Üçün Köçüren (Hafiz Karimov-Novruz Bayramov) (Baki-1992)

091-(2) (Not) Azerbaycan Bestekarlarinin Eserleri-II-Kamança (Hafiz Karimov-Novruz Bayramov) (Baki-1992)

092-Konsert-3-Tar Ile Simfonik Orkestr Üçün -Not (Haci Xanmemmedov)(Baki-1979)

093-(Not)Fuzuli (Kor-Solistler-Piyano)(Cahangir Cahangirov)(Baki-1960)

094-(Not)Konsert-II-Tar Ile Simfonik Orkestr Uchun (Tovfiq Bakixanov)( Baki-1988)

095-Azerbaycan Muqam Janrının Yaranması-Inkişaf Tarixi (Rafiq Hüseynoğlu Imranli) (Oğuzxan Quşoğlu)(Istanbul-2007)

096-(Not) Arşın Malalan (Üzeyir Hacibeyov)(Baki-2003)

097-(Not)Azerbaycan Kaprisyosu -Simfonik Orkester Üçün (Fikret Amirov)(Baki-1963)

098-Türk Müziğinin Devirleri(Berat Gürcan Yaman) (Istanbul-2007)

099-Azerbaycan Aşıqlarından Aşıq Elesger (Erdoğan Eskimez) (Ankara-2010)

100-Antik Dönemde Anadoluda Müzik Ve Müzik Aletleri(Devrim Sönmez) (Konya-2008)

101-(Not)Üzeyir Hacibeyov Yapıtları-Üçüncü Qapıq-Birinci Perde (Baki-1985)

102-(Not)Qamma Ve Etüdler-Kamança Üçün(Hafiz Kerimov) (Baki-1991)

103-Abdülkadir Merağinin Eserlerinin Maqamsal Açıdan Incelenmesi(Erhak Elinç) (Afyon-2005)

104-Azerbaycan Aşıqlıq Geleneğindeki Kerem Ile Asli Destanı Üzerine Bir Inceleme(Filiz Aktükün) (Mayis-2008)

105-(Not )Bahram Mensurov-Azerbaycan Deramed-Ringleri (Eldar Mensurov) (Baki-1984)

106-(Not)Tovfiq Quliyev-Mahnilar

107-Safedinin Müzik Teorisinin Incelenmesi (Erhan Tekin) (Mayis-2007)

108-Tar Mektebi (Fuad Azimli)(Baki-2003)

109-Numizmatika-Paratançılıq (Q.E.Pirquliyeva) (Baki-2009)

110-Tarixsel Sürec Içerisinde Türklerde Müzikle Terapi (Suat Karahan) (Istanbul-2006)

111-Hay Bin Yakzan (Ibn Sina-İbn Tufeyl (Yaltkaya-Babanzade) (2010)

112-(Not) Azerbaycan Mahnıları-Seid Rustemov-Fikret Amirov (Baki-2005)

113-Alpamış-Üzbekce- (Söyleyen-Fazil Yoldaşoğlu (Taşkent -2010)

114- (Not) Lirik Mahnılar (Vasif Adıgözelov) (Baki-1994)

115-(Not) Azerbaycan Ritmik-Zerbi Muqamları-Tar Üçün (Ebced) (Tebriz-1993)

116-(Not) Azerbaycan Xalq Reqsleri (Rauf Behmenli) (Baki-2002)

117-Stolen Legacy-Greek Philosohy Is Stolen Egyptian Philqsophy-Ingilizce (George G. M. James (Amerika-1954)

118-(Not)Tovfiq Quliyev-Ürek Mahnıları(Baki-2000)

119-(Not)Meşedi Ibad (Üzeyir Hacibeyov)(Baki-2005)

120-Əl (el) Fali(Azize Uyqun) (Isparta-2005)

121-(Not) Şur-Kürdi Ovşar-Azerbaycan Muqamı-Simfonik Orkestr Üçün(Fikret Amirov) (Moskov-1971

122-Felsefeye Giriş-Temel Qavramlar Ve Quramlar(Kazimierz Adjukiewicz) (Çeviri-Ahmet Cevizci) (Istanbul-1994)

123-Qırşehir Türküleri (Fatih Yağmurmur) (Niğde-2007)

124-Azerbaycan Muqamlari-Bayati Şiraz-Rast (Neriman Memmedov)

125-Süleyman Alasgerov (Vidadi Xalilov)(Kiril)(Baki-1984)

126-Sivasda Aşıqlıq Geleneği Ve Aşıq Ruxsati (Doğan Qaya) (Ankara-1991)

127-Buruqlu Aşıq Qul Mustafa Hayatı-Şiirleri-Atışmaları-Xalq Hikayeciliyi Derleme-Inceleme (Nazan Qutlusoy) (Adana-2006)

128-Gitar Tarixi Üzerine Araşdırma (Ertan Birol)

129-Osmanlıda Mübarek Gün Ve Gecelerde Dini Musiqi (Hacer Aktaş) (Istanbul-2006)

130-Barok Dönemde Avrupa Ve Osmanlıda Vokal Muziğin Qarşılaşdırılması (Şebnem Ünal) (Istanbul-2001)

131-Türk Xalq Müzikinin Klasik Batı Müziğine Etgileri (Gürkan Ortakale) (Istanbul-2007)

132-Klarnetin Geçmişden Günümüze Anadoluda Gelişimi Ve Icra Edilişi (Kerem Özgür Erdem)(Izmir-2008)

133-Tebriz Aşıqlıq Geleneği Ve Aşıq Edebiyatı (1-2) (Nabi Kobotarian) (Adana-2008)

134-Orta Tunc Çağından Roma Dönemine Anadolu Müzik Kültürünün Analizi (Cenk Celasin) (Istanbul-2007)

135-Göçürülmüş Basit Makam Dizileri Üzerine Qurulan Ve Farqlı Isimler Taşıyan Makamlar Arasında Geçkı (Burcu Sayan) (Istanbul-2006)

136-Kitabul Nağma (Yahya Ibni Ali Yahya El-Müneccim) (Necati Avçı)

137-Anadolu Kültürü Ve Semahlar (Ali Haydar Timisi) (Istanbul-2007)

138-Emirdağ Musiqi Geleneğinde Abdallar Ve Yeni Onalti Türkü (Erdem Özdemir) (Sakarya-2008)

139-Iş Mahnıları-Taranehayi Kar Der Azerbaycan (Hamid Sefidger Ahanaqi)(Ebced-Latin)( Türkce-Farsca) (2010)

140-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Beş Ve On Zamanlı Ritimlerin Analizi (Utku Ünal) (Canan Aykent-2007)

141-Yirminci Yüzyılın Ikinci Yarısında Türkiyede Qadın Aşıqlar (Sevilay Çinar) (Istanbul- 2008)

142-Türkiyede Ayaq Qavramının Geleneksel Türk Xalq Müziği Qaynağında Ne Ölçüde Kullanıldığının Incelenmesi (Hasan Tahsin Sümbüllü) (Ankara-2006)

143-Klasik Gitar Eğitiminde Makamsal Türk Xalq Ezgilerinin Kullanımı (Olcay Daşer) (Ankara-007)

144-Çağdaş Gitar Eserlerinin Gitar Eğitim Tekniklerine Uyqunluğunun Incelenmesi (Ozan Çinar) (Istanbul-2005)

145-Klasik Gitar Metodu-Başlanqıc Seviyesi (Barok Sanat)

146-Barok Dönemi Gitar Müziği, Bestecileri Ve Gitarın Kullanımı (Erhan Birol) (Istanbul-2008)

147-Ritm Gitar Dersleri (Ridvan Türkequl)

148-Ronesans Doneminde Gitar (Ender Bilge)(Izmir-1996)

150-Kılasik Musiqi Sözlügü-Ferhengi Luğati Musiqiye Klasik(Afrasyab Bedelbeyli)(Köç-Farhad Cavadi-Urmulu) (Latin-Fars) (Ebced-Latin) (Tebriz-Turuz-1384)

151-Aşiqhayi Azarbaycan (Parviz Zare Şahmeresi) (Fars-Ebced) (Tebriz-Turuz-1213)

152-Azerbaycan Mahnı Qezelleri Hüseyin Zare - Heyran Ebced Urmu Turuz 2013

153-Sumer Musiqisi Zohre Vefayi Türk Ebced Urmu Turuz - 2013

154- Habil Eliyev Ucaliği Ejder Ol Türk Ebced Latin Urmu Turuz 2013

155-Kamança Mektebi Ofeliya Imanova Rena Recebova Şirvanneşr Urmu Turuz 2013

156-Mubariz - Ağşin Fateh

156-turkish instrumental music turk enstrumantal muzik

156-Tukeneceghiz-instrumantal

156-Ahmet Koch-barish

156-Ahmet Koch- Her şeyi Yak

156-Ahmet Koch Shape Of My Heart

156-Ahmet Koch (Enstrumantal)

156-Ahmet Koch-Nazan oncel Beni Hatirla

156-Ahmet Koch-Orhan_Gencebay - Kaderimin Oyunu

156-Ahmet Koch-Doghudan Batiya

156-Ahmet Koch (Enstrumantal)

156-Ahmet_Koch-Desert Rose

156-Ahmet Koch-yokluk-sev dedi gozlerim-hatasiz kul olmaz

156-Ahmet Koch-halil ibrahim_muzigi ile muhteshem ordu fotograflari-[YT-f18][AixdNrT8YIM]

156-Ahmet Koch-Amr Diab - Tamally Maak Instrumental

156-Ahmet Koch- Hasta Sıempre

156-Ahmet Koch- Doghdan Batiya-Another day in paradise

156-Ahmet Koch- ROMANTIC SPANISH GUITAR MUSIC.(Enstrumantal)

156-Ahmet Koch- Boat On The River

156-Ahmet Koch- The A La Menthe

 

 

              Artıq Buxcalar

0258-Qırqızca Üzrə-Qıramer(Səmih Babaturk)