Seşənbə 21 Ekim 2014
Sayta giriş
:  
:  


[ üye ol ]
Keçit unutulmuş?
Son üç ayda

Her gün on minlerce insan turuz.com ve adasozluk.com dan yararlana bilir, Turuz  2014 tüketiler, hazineleri sağlamak için kitap, bilgiseverlerin yardımın beklir.
Yardim için aşağıda Bağış i tıklayın,

Paypaldan ödeme imkanız olmasa hesap nümresi için bu e-mail yazın, h.beyhadi{at}gmail.com

ايراندان يارديم اؤچؤن حسابيميز:

2014 yılın Ardağları(Sponsorlar)

2013 yılın Ardağları(Sponsorlar)

DİL-DİLÇİLİK

turk_dili-ulduz

DİL-DİLÇİLİK

 

0000-(1)Türk ağızlarından örnəklər-126 boluk(113.897KB)

0000-(2)Dil ilə bağli kəsli(məqalə) toplusu(151.474KB)

0000-TürkSpeak.exe-ulu barli(268KB).rar

0001-Dil üzrə qissa sözlər(29KB).doc

0002-Türk dillərindən əklər(1.357KB).doc

0003-Türk dillərindən səs dəğişmələri(2.863KB).doc

0004-Azərbaycan dilinə dayir tədqiqlər(33.885KB)

0005-Azərbaycan dilinin fonetikasi(133.281KB)

0006-Azərbaycan dilinin tarixi fonetikasi(26.328KB)

0007-Gəlin türkcə danışaq -(seminə baxcaban)(4.999KB)

0008-Azərbaycan dilində söz düzəldici deqishdirici şəkilçilər(21.464KB)

0009-Azərbaycan diliının morfoloqyasi(75.472KB)

0010-Azərbaycan Diçiliyinin onomastikasi(112.692KB)(112.692KB)

0011-Maasir azərbaycan dilində sözlərin isturutqturu və formaları(26.898KB)

0012-Türk dillərinin yazılı abidəlrinə dayir tədqiqlər(27.726KB)

0013-Zərtüşt əvista azərbaycan -(balaoğlan şəfizadə)(75.237KB)

0014-Dilimiz tariximiz yaddaşımız -(qalibə haciyeva)(14.158KB)

0015-Qutadqu bilik incələməsi(38.184KB)

0016-Sumercə kəsin olaraq türk dilidir-atakişi cəlioğlu cəlil(nəxcüvan-türkiyə-2001)(36.822KB)

0017-Türkcə özbəkcə danışıq sözlüyü(2.760KB)(2.760KB)

0018-Azərbaycan paleotponomyasi(tovfiq əhmədof)(baki-1985)(23.701KB)

0019-Azərbaycan dili tarixi -(haciyev-veliyev) (baki-1983)(45.976KB)

0020-Qaşqaylı mahmud-(böyük türk dilçisi)(şakir ulkutaşır)(13.718KB)

0021-Azərbaycan dilinin leksik semantik sistemi -qudret cəfərov (21 den 28 dek yoxdur)(27.143KB)

0022-Azərbaycan dilinin səs quruluşu(baki-1982)(11.747KB)

0023-Toponimika əsasları -(yusuf kərimov) -(baki -1987)(44.047KB)

0024-İlk atdım(uşaqlar üçün yeni dərslik) -kamran qaraməlikli(6.390KB)

0025-Bizim ana dilinin əlifbası -(farsca)(10.558KB)

0026-Söz və ad -(həsənof) -(bakı-1984)(25.438KB)

0027-Zaqafqazyanın azərbaycan toponimləri -(məşədiyev)(34.105KB)

0028-Xod amuzi zəbani azərbaycani və farsi -(səlamullahi cavid) -(farsca)-(1343)(6.024KB)

0029-Türk dillərinin tarixi muqaysəli leksikoloqya məsələləri -(baki)(18.734KB)

0030-Əski türkcədə isim-feillər(36.909KB)

0031-Bu günki qıpçaq qırameri -(mustafa önər)(62.154KB)

0032-Azərbaycan dilində söz düzəldici-dəğişdirici şəkilçilər(1968)(19.411KB)

0033-Dünya dillərinin qohumluqu pıroblemi(8.935KB)

0034-Əski türk abidələri muntexabati(94.607KB)

0035-Muasir azərbaycan ədebi dilinin omonimlər luğəti(30.340KB)

0036-Azərbaycan toponimikası əsasları(73.735KB)

0037-Aziya -uljas süleymanof(16.897KB)

0038-Eski türk yazıları -(husen namiq orxun)(121.467KB)(121.467KB)

0039-Müqəddimətül ədəb (xarəzm türkcəsi ilə tərcumeli şüştər nusxəsi) -(nuri uce) -(əhməd iz zəməhşər)(52.061KB)

0040-Orxun türkcəsi qırameri -(talat tekin)(14.707KB)

0041-Sumer və türk dillərinin tarihi ilgisi ilə türk dilinin yashi məsələsi(8.854KB)

0042-Tarixi türk şivələri -(məhməd akalin) -(ankara -1979)(15.552KB)

0043-Türkcənin əkləri(26.635KB)

0044-Türk dili qırameri-(1936)-(təhsin banqoğlu)(112.108KB)

0045-Azərbaycan antiropolojyasının əsasları-(çobanzadə)-1983(7.956KB)

0046-Amuzişi hirufi qazaq-(farsca)(8.748KB)

0047-Azəri dili-(teymur pir hashimi)(32.845KB)

0048-Xod amuzi türki-ustanbuli-(abbas işraqi)-(türk-fars)(100.001KB)

0049-Modern uyqur qırameri-(hamid tomur)(27.403KB)

0050-Türk dilləri -giris -(telet tekin)(14.437KB)

0051-Dilçiliyimizin tapnağı -(adil babayev) -(yavər cemalli) -(2005 -təbriz)(1.002KB).doc

0052-Azərbaycan filolojyasi soruları -(1984-kiril)(58.491KB)

0053-Dil bilgisi -(tahir nejat gencan)(378.297KB)

0054-Azərbaycan antiroponimyasının əsasları(28.331KB)

0055-Çağatayca el kitabi -(janos eckmann- gunay qarağac) -(ustanbul-1988(117.238KB)

0056-Bağça-(uşaqlar üçün yeni dərslik)-kamran qaraməlikli-əbcəd(7.348KB).doc

0057-Azərbacan dilində vurqu -zərife budaqova(16.008KB)

0058-Azərbaycan dilinin tarixi leksikasina dayir tədqiqlərr(32.405KB)

0059-Azərbaycan dilin gerb qurupu və sivələrii -(1967)(105.046KB)

0060-Bati qurupu türk yazı dillərində feil-(Ayshe ilker)(33.53KB)

0061-Azərbaycan toponimləri-eliyeva rubabə(30.077KB)

0062-Afqanistanda türk mənşəli toponimlər-roza eyvazof(56.155KB)

0063-Orxun-yazıtları-129(27.182KB)

0064-Qədim türk dili-gulxanim veliyeva(12.505KB)

0065-Ağcaabad yer adları-ənver uzun-tarabuzan-200521.780(KB)

0066-Söz aleminə sayahat-məmməd qipcaq(41.188KB)

0067-Azərbaycan bedii nesrının tarixindən(62.792KB)

0068-Azərbaycan dilinin tarixi diyaloqtolojisi(51.658KB)

0069-Günhəş dil teorisi(5.273KB)

0070-Xarezm-altun ordu türkcəsi-aysu ata(23.293KB)

0071-Orxun abidələrində qırqızlərin izləri(1.184KB)

0072-(1) türkmən-dili-1-sinf(133)(2.549KB)

0072-(2)Türkmən dili(2)(2.706KB)(2.706KB)

0073-Dil iqliminə giriş-qazan-20012.362(KB)(2.362KB)

0074-DIL-faxraddin Veysalli (298d)(3.530KB)(3.530KB)

0075-Ilk türkcə qıramər muyessiretul-ilum (16d)(37KB)

0076-Çağatay uyğur dili üzrə mupessel bayan (əbcəd)(50.219KB)

0077-Yakut Halk Ədəbiyatı Örnəkləri(18.969KB)

0078-Umumi dilçilik-A.qurbanov-(300)(93.091KB)

0079-Turkish qramər (1877-london) (86d)(2.522KB)

0080-Turkish grammar-Lewis-(ingilis)(162)(11.929KB)

0081-Iranda türk mənşəli yer adları(139KB).doc

0082-Her sözün bir oykusu var-öndər şer yapılı-(336d)(12.718KB)

0083-Tatar əlifbesi kaitabi-(əbcəd) (1936) (78d)(4.895KB)

0084-Yükləm olaraq türkcədə feil (işləm) (27d)(370KB)

0085-Uyqur türkcəsi oğrənmə qılavuzu (35)(739KB)

0086-Türkcədə kök morfemlərin araştırılmasında-QA-yapim ekının yeri (11d)(257KB)

0087-Türk qırameri (1924)(100d)(4.537KB)

0088-Türk dili qırameri-(osmanlı ləhcəsi)-(1233d)(24.832KB)

0089-Türk dil serfi-dərslik- efğanistan-(1336)(2.473KB)

0090-Təşyilol qevayid kitabi(1.464KB)

0091-Seyri dər tarixi zeban-ləhcəhayi türki(5.128KB)

0092-Tahlile türkiye azərbaycan be təriqe Riyazı(qaraməliki (fars)(144)(18.231KB)

0093-Qaray türkcəsində oğuzca ünsürlər(7)(251KB)

0094-On uçuncu yuzyil öncəsi türkcəsində soru (2008) (432d)(2.652KB)

0095-Oğuzca bir diyalekt-guney xarezmdə(18d)(698KB)

0096-Muxtəsər serfi nehv-türk-Azərbaycan dili(486KB)

0097-Merkez ilçe- və koyləri ağızlıqları (496d)(2.406KB)

0098-kitabi əlifbayi türki (1336-1299)(3.488KB)

0099-Türkcədə on ek (13d)(178KB)

0100-Danışıq-ingilis-türkcə (54d)(356KB)

0101-Çağdaş türk-araşdirma simpoziyomu (2002) (369d)(4.907KB)

0102-Burunki türki dili-orxun yenisey yazmaları dili-(nurieva)(qazan)(1.510KB)(1.510KB).djvu

0103-Altay dilləri teorisi (52d)(3.149KB)

0104-Til-acqiçi-rus-tatar-engliş (ilkel söz bilimi)(3.889KB).djvu

0105-Orxun yazıtları (gul tekin-ilge-qaghan-tunyukuk) (telet tekin) (1998)(23.865KB)

0106-Orxun abidələri-muharrəm ərgin (43)(211KB)

0107-Amuziş və mukalimati türki (ustanbuli)-(qedir gulkariyan)(əbcəd-124)(6.872KB)

0108-Amuzişi zəbani türki-əli bafehm)(əbcəd-105)(3.314KB)

0109-Vac-şenasi-tarixi-farsi(10.869KB)

0110-Türkmən-farsi--rusca diləşmə(29.997KB)

0111-Məbahisi dər fiqhülluğəti və zəbanşinasiye ərəbi-rəməzan əbdüttəvvabi (fars-518d)(107.294KB)

0112-Çağatay-uyqur dili hakda mupəssəl bəyan-polat təklimani(əbcəd-622d) Çağatay dilinin qırameri(50.219KB)

0113-A Grammar Of TheTurkish Language-Vauğan(1709) (124d)(3.591KB)

0114-Poezyanın dili, dilin poezyasi-ezizxan tanriverdi(1326-206d)(1.529KB)

0115-Xudamuzi zebani türki qaşqayi-merdani(18.347KB)

0116-Türk dilinə giriş (73d)(1.240KB)

0117-Akkadian and Prototurkic (akkadian words beginning with A) (ingilizcə)(1.338KB)

0118-Əski türk yazıtları-husen nanmiq orkun (1936)(72.127KB)

0119-Qutatqu Bilik-yusuf balasağun (kiril) (almata-1986-617)(51.749KB)

0120-Qutatqu bilik-yusuf balasağun (kiril) (özbək-taşkend-1989-190d)(42.249KB)

0121-Qutatqu bilik-yusuf balasağun-rəşit rehmeti arat (türkiyə-1947-521)(161.857KB)

0122-(1)Ingilis-moğolca(monqolca) diləşmə(83)(2.235KB)

0122-(2)Moğolca (monqolca) diləşik(3.295KB)

0122-(3)Moğolcanın (monqol) qırameri(firansaca)(109d)(6.378KB)

0122-(4)Moğol(monqol)-daqur dili (ingilisi-345d)(4.645KB)

0122-(5)moğol (monqol) dilinin səs bilimi-fonoloji(18.163KB)

0122-(6)Modern mongolian- a course-book(moğolca öğrətim kitabi)(269d)(1.615KB)

0123-Qirqiz türkcəsində tasvir feillər(207)(964KB)

0124-Rize ağızlığı (incələmə-mətinler-sözlük)-turqut gunay(343d)(77.077KB)

0125-Ataman türkcəsi (danışıq-qıramer) -ingilizcə (1907-554d)(14.257KB)

0126-Özbək Türkcəsi-rahimov(928KB).doc

0127-A grammar of old turkic(Əski türk qırameri)-marsel ərdal(2004-588d)(ingilizcə)(3.422KB)

0128-Türkçə dilbilgisi(404KB).doc

0129-Ərəbcə dil dilbilgisi-məhməd maksudoğlu(1969)(233d)(28.293KB)

0130-Edil Türkcəsının qısa dilbilgisi(179KB)

0131-Ərəbcədə feil(81)(3.601KB)

0132-A Grammar of the Mongol Languagə(ingilizcə)(9.655KB)

0133-Türkcənin sirləri(352d)(14.657KB)(14.657KB)

0134-Dil denən mö'vcüzə-Walter Porzik(280d)10.325KB)

0135-Ərəb dilinin anahtari(latin-əbcəd-100d)(11.913KB)

0136-Filolojya (özbəkcə)(1941-152d)(14.236KB)

0137-(1)Qutadqu bilik (metn)-rəşid rehmeti arat (656)(86.731KB)

0137-(2)Qutadqu bilik (çeviri)-rəşid rehmeti arat (477d)(93.582KB)

0138-Qutadqu bilik (uyqur)-(latin-əbcəd) (737d)(20.351KB)(20.351KB)

0139-(1)Qutadqu bilik (1)(bu yasmani türklib yerliyindən endirdim-ben kendim baş açmadim)(11.693KB)

0139-(2)Qutadqu bilik (2)(bu yasmanı türklib yerliyindən endirdim-bən kəndim baş açmadım)(14.458KB)

0140-A Comparative Grammar Of The Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German, and Sclavonic Languages V1(18.828KB)

0141-inscriptions də orkhon deçifrees-orxun yazıları (1896-230d)(firasca)(5.575KB)

0142-Türk dillərində birincil uzun ünlülər-talat tekin(1995-192d)(41.226KB)

0143-Özbək dilində aniqlavçılar (latin)(1941-96)(7.120KB)

0144-Etrusklər türk mu idi(1974-55d)(6.530KB)

0145-Qırqız-ingilizcə diləşik kitabi(kiril-latin-165d)(2.939KB)

0146-Köklər-sözlər-qarşılaşdırmalılar(792KB)

0147-Türkün dilləri(özbək)(6.742KB)

0148-Uyqurcani öğrənmə qilavuzu(739KB)

0149-Özbək dili-rəhimov(özbəkcə)(926KB).doc

0150-Dil incələməsi-rayimbek batır(1072d)(7.621KB)

0151-Kilasik monqol(moğol)-sarkozi(29.450KB)

0152-Xakas dili-Anderson(ingilisi-1998)(15.698KB)

0153-Ermənicə ogrenim kitabi(latin-186)(17.455KB)

0154-Türk ağızları üzrə araşdırma (quzeydoğu bulqaristan)- huseyn dalli(45.409KB)

0156-Ortaq türk deneməsi(umit karaqaş-Aydın huseynov)(406KB).doc

0157-Ədəbiyyatşunaslik əsasları-cəlil xəlilli(1972-280)(91.747KB)

0158-Əski türkcənin qırameri-van qabeyn(məhməd akalin)(1988-313d)(70.367KB)

0159-Türk dil bilgisi-muherrem ergin(2.130KB).doc

0160-Türkcənin doghru kullanimi(ilətishim-etgili qonuşma-yazma-oxuma qilavuzu)(147d)(1.267KB)

0161-Türk ədəbiyatı tarixi(411KB).doc

0162-Türk Dünyasi üzərinə incələmələr- ahmet bican ercilasun(1.116KB).doc

0163-Türkcənin gucu-doghan aksan(687KB).doc

0164-Iraqda türkmən ədəbiyatı tarixi -(fazil mehdi beyat)(10.821KB)

0165-Xalq ədəbiyatı(1.895KB).doc

0166-Altun yaruq-məhmət olməz(1-2-3)(9.559KB)

0167-Türklərin arap dili və ədəbiyatına hizmetləri -(xilafət olkeləri)(14.254KB)

0168-Elimizdən obamizdən-kamil vəliyev(1980)(20.499KB)

0169-Kars ağızlığı-səs bilgisi-ahmed ercilasun(983-198d)(94.802KB)

0170-Əski türkmən göycəyazıları(ədəbiyyatı) (800-1200)-recebov (aşqabad-1991-kiril (174)(21.448KB)

0171-Türk əl yazıları ingilis muzə arşivlərində (the turkish manuscripts)(120.367KB)

0172-Giilgemiş dastani-müzəffer ramazanoğlu(60d)(364KB)

0173-Özbək ədəbiyyat tarixi(18.298KB)

0174-Türk ədəbiyyatı tarixi- (xiii-xviii əsrlər)-alimbekov adhambek(daşkend-2005-245d)(457KB).doc

0175-Qutatqubilik üzrə(147d)(1.225KB)

0176-Qıpçaqlar-çuxurova biliyurdu(1992-302d)(78.482KB)

0177-Saxa(yakut) xalq ədəbiyatı)(saxaca-türkcə)(174d)(25.676KB)

0178-Türklərin arap dili və ədəbiyatına hazimetləri -xarezm dil ekolu(12.638KB)

0179-Macar söyləri-oykularında türklər(299d)(1.342KB)

0180-Sözün sehri-kamil vəliyev(304)(71.655KB)

0181-(1) Edigenim idi ildiz(türkmən)(1)(18.903KB)

0181-(2)Edigenim idi ildiz(türkmən)(2)(18.521KB)(18.521KB)

0182-Türkcə yer adları qilavuzu (117d)(15.603KB)(15.603KB)

0183-Türk Dünyasi-novruz qoşuları antolojyasi (125)(482KB)

0184-Sumerle türklər-muezziz ilmiye çigh (51d)(2.212KB)

0185-Türk Dünyasi əl kitabi-dil-kultur-sanat-2-(87.272KB)

(+ 795-(I)Türk Dünyası El Kitabi-Cuğrafya-Coğrafya-Tarix-I (Ankara-1992)

(+0718-(3)Türk Dünyası El Kitabi-Edebiyat-Tarix-III (Ankara-1992)

0186-Filoloja məsələləri-kəsli(məqalə) toplusu(35842KB)

0187-Uyqur yazısi ilə yazılmış oğuz dastani üzrə-paul pelliot(1995-51d)(26.008KB)

0189-Oğuz dasdani (rəşidədin-oğuznamə)(çeviri-açiklamal-zeki vəlid doghan(168d)(33.858KB)

0190-Islamlık öncəsi türk ədəbiyatı və en əski mətinler-ali çiçekli(152d)(27.223KB)

0191-Sumerian grammar(ingilis-777d)(6.924KB)

0192-Türkcənin söz varliği(türk dilinin sözcük ilimi ilə ilgili gozemler)-doghan aksan(2004)(127d)(50.370MK)

0193-Məqalələr-incələmələr-əbdul qadir inan(80.3MB)

0194-Türkməncə elkitabi-oskar hanser-zuhal kargi olmez(543d)

0195-Türk adının anlamı-tuncər baykara(89d)

0196-Azərbaycan dili şivələrində söz yaradciliyi

0197-Kompozisyon qavramının tanimi və çeşitləri(2.442KB).doc

0198-Etimoloji araşdırmalarında sovetskaya türkoloqia dərgisi

0199-5000-yillik-sumer-türkmən-bagları

0200-Sumernamə

0201-Türk dilinin beş min ili(selahi diker)

0202-Azərbaycan dilində tedqiqi sözlər(əliyev)

0203-Muasir azərbaycan ədəbi dilində sadə cumlə(zərife budaghova)

0204-Dəsturi tətbiqiye Zebani türki-farsi(geyvəli əhməd )(farsca)(əbcəd)

0205-Türkmən dili ədəbiyatı(Mehmet qara)

0206-Şah ismayıl xətayinin leksikası(minarə cavadova)(baki-1977)

0207-Muasir azərbaycan dilində qıramatik kateqoriləri(aslan aslanov)(1985)

0208-Türk dillərinə dayir etimoloji və tarixi-morfoloji tədqiqlər(1987)(kiril)

0209-Oğuz qurupu türk dillərinin muqayisəli fonetikasi(1984)(kiril)

0210-Azərbaycan dili morfolojyasindan oçerklər(vesait)(firidun cəlilov)(1985)

0211-Etrusk dili(firans)

0212-Turkish comprehensivə grammar

0213- Səs bilimi(az.türkcəsi)(1)(mühəddis)(təbriz-əbcəd)pdf

0214-Mongolic languages(moğol dili)(juha janhunen)

0215-Orxun yenisey abidələri(rəcəbov-məmmədov)(kiril-1993)

0216-Ana dili(birinci pitik)(ebced).pdf

0217-Otuken turk ketibeleri(ali ozturk)(1973).pdf

0218-Əsli kərəm (əl yazma-əbcəd-latin).rar

0219-Termonoloj məsələləri.pdf

0220-Əski türk yazıtları(orkun namiq)(ankara-1994)(964.dal).pdf

0221-Azərbaycan onomastikasi(adilov-pashayev)(baki-1987).pdf

0222-Azərbaycan dilinin onomastikası (israfilova-məşədiyev-cəfərov).pdf

0223-Köməkçi ad kateqorulari(zəmfirə verdiova)(bakı-kiril-1990).pdf

0224-Az Türkcəsinin nəhvi(ümid niyayiş(əbcəd).pdf

0225-Türkcənin (az.dilinin)semasyoloqyasi. .pdf

0226-Dil, Şuur, Cəmiyyət, Tarix(əbulfəzl rəcəbof)(baki-1993)(kiril).pdf

0227-Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə(zərifə budağova)(1963-kiril).pdf

0228-Az. türkcəsində feil şəkillərinin formalaşması tarixi(mirzə rəhimov)(baki-1965)(kiril).pdf

0229-Terminolojya məsələləri(bakı-1984).pdf

0230-Az.Türkcəsində Sintaktik təkrarlar(musa adilov)(bakı-1974)(kiril)

0231-Azərbaycan türkcəsinin tarixi sintaksis(mirza zadə)(1968-kiril)

0232-Muasir AZ.Türkcəsinin Semasyoloqyasi(z.i.budağov)(1985-kiril)

0233-Az.Türkcəsində muğan qurupu şivələri(rüstəmov)(bakı-1955)(kiril)

0234-AZ.Türkcəsi diyalektik-şivələrində İŞHLƏM(feil)

0235-Az.türkcəsinin ədəbi dili tarixi(nizami xudiyev)

0236-Şəki-zaqata toponimyası(elxan nuriyev)(bakı-1989)(kiril)

0237-(1)Muasir AZ.Türkcəsi Tarixi(3 Qapıq)(Elm yayınları)(1978)

0237-(2)Muasir Az. Türkcəsi(qapıq -2-)(Elm yayınları)(1980)(Morfolojya)

0237-(3)Muasir Az. Türkcəsi(qapıq -3-)(Elm yayınları)(1981)(Sintaksis)

0238-An Introduction to the Study of Classical Armenian(Latincə yazılı erməni sözləri)(1975).pdf

0239-AZ.dilçiliyi məsələləri(Kəsli Toplusu)(Bakı-1967)(Kiril)

0240-Introduction A L'etude Pratique De La Langue Turque(Luis Bazin)(Paris-1994)

0241-Xodamuzi Cədidi Türkiye Ustanbuli(Məmməd Kazimzadə)(Fars-Türk)

0242- Saxtimani Fe'l Dər Zəbani Türki(Əz Niqahi Zəbanşinasi)(Türkcədə Feil Quruşu.)(Fars-Əbcəd)(1348)

0243-Azərbaycan Türkcesinin Terminolojya Əsaslari(M.Ş.Qasimov)(Baki-1973)(Kiril)

0244-Zəbani Türki Dər Buteyi Zəbanşinasi Tətbiqi(kerimi)

0245-Azərbaycan Onomastikasi (A.Qurbanov)

0246-Kök(Göy) Türkcədən Osmanlıcaya(W/Bang-Təhsin Ağdaş)(Ankara-1996)

0247-Azərbaycan Türkcəsinin Tarixi Sintaksisinə Dayir Matiryallar(Məhərrəmova-Cahangirova)(1962-Kiril)

0248-(1)Qutadqu Bilik(Xoşbəxliyə Aparan Elm)(Yusuf Balasağun)(Baki-1994)(Az.türkcəsi)(Kiril)

0248-(2)Qutadqu Bilik(Xoşbəxliyə Aparan Elm)(Yusuf Balasağun)(Baki-1994)(Az.türkcəsi)(Kiril)

0249-Muasir Turk Dillerinde Komekchi Nitq Hisseleri(F.Zeynalov)(Baki1971)(Kiril)

0250-Azərbaycan Türkcəsinin Fırazeoloji Əsaslari(H.Bayramov)(Baki-1978) )(Kiril)

0251-Bədii Mətnin Lənqistik Təhlili(A.M.Qurbanov)(Baki-1986)(Kiril)

0252-Ədəbi Şəxsiyyət Və Dil(Elməddin Əlibəyzadə)(1982)(Kiril)

0253-Tehlili zebani turki be teriqe riyazi(Qaramelekli Həqpərəst Hüsen)(fars-ebced)

0254-Güney Sibirya Türkcəsi Mətinləri(Əl Yazma)(Rəşid Rəhməti Arat)(Ankara-1994)

0255-Dilçilik Tarixi(Ə.Rəcəbov)(Baki-1988)(kiril)

0256-Muasir Azərbaycan Ədəbi Dilinə Dayir Praktikum(Birinci Hissə)(Qurbanov)(Baki-1971-Kiril)

0257-Müsülman Türk Dünyası- Qısa Ədəbi Örnəklər(Soy Türk)(Latin-Əbcəd)

0258-Qırqızca Üzrə-Qıramer(Səmih Babaturk)

0259-Moğolca-Qarachayda Ortaq Sözlər(Ingilizcə)

0260-Türk Dili Tarihi-Başlangıcından Yirminci Yüzyıla(Ahmet B. Ercilasun)

0261-Sintaksisin Aktual Meseleleri(Ebdullayev(Baki-1987)(Kiri)

0262-Akchabad Yer Adlari(Enver Uzun)(Tirabzon-2005)

0263-Kitabi Elifbayi Torki(Türkcənin Əlifba Kitabi)(Derslik)(afğnistan)(Ebced-1299)

0264-Türk Lehceleri Ornekleri(II)Yaşayan Ağız Ve Lehceleleri(Saadet Chaghatay)

0265-Ana Dili(Mensur Teberi)(Türkmence)(Ebced-1381)

0266-Avar Dili-De La Guestion Consernant La Langue Des Avars(Firansaca)(Janos Hamatta)

0267-Türkce Oxuv Kitabi. (Azerbaycan.Türkcesi)(Mehdi Abbasi(Urmiye-1381)

0268-Azerbaycan Dilinde Morfoloji Söz Yaratciliği-Düzeltme Sözlerin Luğeti(M.N.Qiyasbeyli)(Baki-1987)(Kiril)

0269-Azerbaycan Danishik Dili(f.m.aghayeva)(baki-1987)( kiril)

0270-Azerbaycan Onomastikasi(Baki-1990)(Kiril)

0271-Eski Türk Runik Yazisinin Ortaya çıkış üzerine(livshits-Gomec-olçekçi)

0272-Oş ili, Özgön İlçesi Köylerinde Yaşayan Türklerin Ağızları

0273-Mürekkeb Cümle Sintaksisi(F.Celilov)(Baki-1983)(Kiril)

0274-Azerbaycan Dili Leksikasinin Meseleleri(baki-1984)

0275-Rumanya Tatar Turkcesi(Suer Eker)(2006)

276-(1)Qazaq-Rus-Farsca Danışıq Qılavuzu(Rüstemov)(Kiril-Ebced)

276-(2)Qazaq-Rus-Farsca Danışıq Qılavuzu(Rüstemov)(Kiril-Ebced)

0277-Azerbaycan Dilinin Nuxa Diyalekti(Musa Islamov)(Baki-1968)(Kiril)

0278-Türk Qirameri-Azerbaycan

0279-The Turkic Languages And Peoples-An Introdution To Turkic Studies)(Ingilsze) (Karl H. Menges -1968)

0280- Xodamuz Və Mukalimati Ruzmərreyi Türkiye Azərbaycani(cefer süleymaniye kiya) )(Tebriz-1379)

0281-Kishveri Divaninin Dili(Morfoloji Ozellikleri)(Roza Eyvazova)(Baki-1983)(Kiril)

0282-Oğuz Qurupu Türk Dillərinin Muqayisəli Qiramatikasi(Ikinci Bölüm-Morfolojya)(Şir Əliyev-Abdullayev)(Baki-1986)(Kiril)

0283-Dil Mədəniyyət(Ağamusa Axundov)(Baki-1992)(Kiril)

0284-Nitq Medeniyyeti Meseleleri (Baki-1969)(Kiril)

0285-Erzurum Ili Ağizları (-1-)(Efrasyab Gemalmaz)( erzurum-1978)

0286-Iran Türki Dilinde Sesli Herekeler (Semed zuhuri) (Ebced) (Tebriz-1363).pdf

0287-Dil Ve Uslub Meseleleri(Ağamusa Axondov)(Kiril)(Baki-1970)

0288-Irak Türkmen Türkçesi (Hidayet Kemal Bayatli)(Ankara-1996)

0289-Muasir Azerbaycan Dilinde Fiillerin Leksik Sinonimliyi (Nadir Memmedov) (Baki-1991)

0290-Azerbaycan Diline Mexsus Serf O Nehv (S.M.Cad)

0291-Sümer Dilinin Biçimsel Ve Sözidizimsel Yapisi(Süleyman Eratalay)(Van-2007)

0292-Barkolden Kazak Türkçesi Mtinleri-Gramer-Mtin-Sözlük (Fehat Tamir) (Ankara-1989)

0293-Qaqavuz Türkcesi Qrameri (nevzat ozkan) (ankara-1996)

0294-Farsca Dilbilgisi (Mehmet Kanar)

0295-Doğu Türkcesi Metinleri (Reşid Rahmeti Arat) (Ankara-1987)

0296-Polatli Kirim Türkcesi Ağzı (Zuhal Yüksel) (Ankara-1989)

0297-Arap-dilbilimcilerine-dillerin-kaynagi-meselesi

0298- Çivi Yazılı Belgeler Işığında Urartu Dilinin Yapısal Özellikleri (Orhan Varol) (Istanbul-2005)

0299-Sözdizim Ve Biçimbilim Açısından Urartu Dili (Ertan Kuşçu) (Van-2005)

0300-Azerbaycan Edebi Dili Tarixi -III- (Kiril) (Baki-1982)

0301-Eş Şüzuruz Zehebiyye Vel Kitail Ahmediyye Fi Luğatit Türkiyye (Molla Salih) (Besim Atalay) (İstanbul-1949)

0302-Duden- Almanca Gramer

0303-Türkiye Türkcesi Ve Halha Moğolcasında Çati (Basanjav Terbiş)(Ankara-2006)

0304-Codex-cumanicus ile kirgiz türkcesi arasında bir karşılaştırma denemesi

0305-Sumername (Uljas Süleymanov) (Köçüren- Sima Semedi) (Ebced-Tebriz-1384)

0306- Azerbaycan Türkçesi Kılavuzu-Qısacıq Azerbaycan Türkcesi Haqqında (Küyülü Seid Neccari)

0307-Battalname-Gramer (Inceleme-Metin-Indeks) (Tuncer Gülensoy) ( Kayseri-1993)

0308-Karahanlı Türkcesi Grameri (Hacıeminoğlu) (Ankara-1996)

0309-Artıyan Yazılı Kıpçak Eskertikişi-Dana Xikar Sözünün Dili (S.Y.Kudasov) (Almati-Kiril-1990)

0310-Azerbaycan Ağız Edebiyyatı (Mehemmed Işraqi)(Ebced)(Tebriz-1388)

0311-Türkiyedeki Gizli Dillerin Ses, Şekil Ve Kavram Alani Bakımından incelenmesi (Gökmen Mor)(Kars-2009)

0312-Bextiyar Vahabzade Poeziyasının Dili (Sebine Almemmedova) (Baki-2010)

0313-(2)Azerbaycan Edebi Dili Tarixi (T.I.Haciyev)(Kiril)(Baki-1987)

0314-Orhon Türkçesi iLe Yakutcanin Sözvarlığı Ve Sözyapımı Bakımından Karşılaştırılması (Hülya Yildiz) (Eskishehir-2007)

0315-Türk Diline Medhal -Inceleme-Metin-Dizin (Veled Çelebi-Süleyman Efendioğlu) (Erzurum-2000)

0316-Arapça Öğreniyorum (-I-II-III-IV) (Feriduddin Aydın) (ebced-latin)

0317-Arap Dilinde Edatlar (Hasan Akdağ) (Ebced-Latin) (Konya-1981)

0318-Arap Dilinde feiller(Hasan Ağdağ) (Ebced-Latin) (Konya-1984)

0319-Qurani Anlamaq üçün Arabca (Zeynep Yilmaz) (Ebced-Latin) (Konya-2005)

0320-(1)Türki Dillerin Günorta-Günbatar Toparinda Arzuv Ve Hökmanlik Anladyan İşlik Formalari(Ahmet Zeki Alptekin) (Tokat-2005)

0321-Başqurt Türkcesindeki Arapca Ve Farsca Unsurlar(Süleyman Sezer-Hülya Kasapoğlu Çengel)(Ankara-1999)

0322-Quzey Qurupu Türk Lehcelerinde Edatlar (Ercan Alkaya-Ahmed Buran) (Elazığ-2002)

0323-Rus-Firans-Turk-Tatarca Danışıq(Ebced-Kiril) (1836)

0324-Kirim Karaycasıyla Yazılmış Bir Mecuma (Tulay Çulxa-Aysu Ata)(Ankara 2008)

0325-Yusuf-U-Zelixa (Tebrizli-Ahmedi) (inceleme-Metin-Dizin) (Salih Kayik)(Istanbul 2007)

0326-Başqurd Türkcesinde Sıfat-Feil Ekleri Ve Işlevleri(Fatma Ertürk)(Ankara-2008)

0327-Sumerce Isim Ve Fiil-Formlari (Ayberk Alagöz)(Ankara-2006

0328-Akkadian And Prototurkic (H.M. Hubey) (İngilizce)

0329-Çeşitli Yollarla Akadcadan Türkceye Geçen Kelimeler (Özcan Şimşek) (Ankara-2007)

0330-Balkan Dillerindeki Türkce Kültür Kelimeleri(Hadice Kutlar Aksel)(Izmir-1995)

0331-Kumuk Türk Ağızları Incelemesi(Osman Uyanık)(2002)

0332-''Nart Jirla Bla Tauruhla'' Adlı Derleme Kitabındaki Dilin Eski Qıpçaqca Ile Ilişgisi Uzerine Bir Inceleme

0333-Azerbaycan-Türkiye Türkçesinin Morfonologiya Qarşılaştırılması (Ayfer Aytaç)( Çanakkale-2007)

0334- Karaçay Malkar Türk Edebiyatından- Kazim Mecinin Hayati, Edebi Kişiligi Ve Eserlerinden Örnekler(Vedat Balkan)(Afyun-1997)

0335-Ispanyolca Öğrenme Rehberi

0336-Fono. Almanca Dersler

0337-Azeri Türkcesi(Muherrem Ergin)(Istanbul-1971)

0338-Etimoloji Araşdırmalarında Sovetskaya Türkologia Dergisinin Önemi (Anargül Alptekin-Omerova) (Ankara-2006)

0339-Türkiye Türkcesi Ve Xalxa Moğolcasında Feil Zaman Şekilleri (Myagmarsüren Uganbayar)(Ankara 2004)

0340-Words And Symbols (Nicola Barden-Tina K.Williams) (2007)

0341-Bürün, Bilgi Yapısı Ve Sözcük Dizilişi Etkileşimi: Türkçe-Sırpca Örneği (Senka Ivoşeviç) (Ankara-2011)

0342-Musa Carullah Bigiyefin Divani Hafiz Isimli Eserinin Kelime Hazinesi Bakimindan Incelenmesi(Ömer Küçükmehmetoğlu) (Ankara-2010)

0343-Manas Dasdanındaki Türkiye Türkcesine Benzer Kelimeler(Hilal Qılıc) (Kayseri-2006)

0344-Qazaq Qırqız Ve Tatar Türkcelerindeki Erebce Farsca Kelimelerin Ses Değişimleri Türkiye-Türkcesi Ile Karşılaşdırılmasi(Özlem Yıldırım) (Kars-2008)

0345-Edebi Mulahizeler (Maarife Haciyeva) (Baki-2007)

0346-Qumuq Türkcesinde Feil(Sema Başar) (Ankara-2010)

0347-Ermeniceden Türkceye Yapılan Çevirilerde Qarşılaşılan Çeviri Sorunlari (Yavuz Aydin) (Ankara-2008)

0348-(1)Hebbetul Haqayiq (Ahmedibni Mahmud Yuknaki-Necib Asim) (Ebced)(Istanbul-1334)
0348-(2)Hebbetul Haqayiq-Moğolca-Türkce-Nessab (Menzum Luğat) (Ahmedibni Mahmudi Yuknaki-Necib Asim) (Ebced-Moğolca)(Istanbul-1334)

0349-Qoşac Tümceleri-Evrensel Dilbilgisi Çerçevesinde Türkce Ve Çincenin Qarşılaşdırılmasi(Chien-Hsun Chen) (Ankara-2006)

0350-Xorasan Türkcesi-Hemrah Ve Seyyadxan Dasdanı(Inceleme-Metin-Sözlük) (Babek Javanşir) (Istanbul-2008)

0351-Van Ulupamir Qırqız Ağzı Üzerine Derleme Çalışmalası -Inceleme-Metin-Sözlük (Ayşe Nur Qırqız)(Istanbul-2009)

0352-Kosova Türk Ağızları-Inceleme-Metin-Sözlük (Ergin Jable) (2010)

0353-Gümbed Ağzından Derlemeler (Giriş-Qramer-Metinler-Sözlük) (Zeynep Yıldırım) (Muğla-2008)

0354-Türkmen Türkcesindeki Edatlarla, Türkiye Türkcesindeki Edatların Qarşılaşdırmalı Analizi(Özgür Semih Berkil) (Denizli-2003)

0355-Salar Türkcesinin Çekim Morfolojisi (Gülsün Mehmet) (Ankara 2007)

0356-Divani Luğatit Türk, Budist Uyqur Metinleri Qarşılaşdırmasi (Ersin Teres)

0357-Kitabi Fi'l-Fiqh Bi-Lisani Türki-Memluk Qıpçaqçası (Mehmet Emin Aqar)(Marmara-1989)

0358-Kirim Türkcesi Romanya Köstence Ağzı-Ses Bilgisi-Metin-Sözlük(Nazmiye Murtazayeva) (Sakarya-2010)

0359-TÜRK-Moğol Dil Ilişgisi Ve Çuvaşca(Feyzi ERSOY) (Ankara-2008)

0360-Tsalka (Parmaksiz) Urumlari Ağzı-Gürcistan (Ünal Qalayci) (Qayseri-2008)

0361-Sarı Uyqur Türkcesinde Zaman(Mei Guo)(Ankar-2009)

0362-Kars Ve Iğdir Azerileri Ağzi (Dil-Incelemesi-Metin-Dizin) (Hüsna Kavakliçeşme) (Erzurum-2010)

0363-Urmiye Ağızları (Talip Doğan) (Kırıkkale-2010)

0364-Kaidei Zebani Türki (Türk Dilinin Grameri) (Abdul-Ali Xalxali) (Mehdi Rezaei) (Ankara-2010)

0365-Kodeks Kumanikus 1a-55a (Giriş-Metin-Dizin) (Orçun Ünal) (Istanbul-2010)

0366-Kirimçaq Türkcesi Grameri(Nesrin Güllüdağ)(Elazığ-2005)

0367-W.Radlofun Derlemelerinde Kirim Tatar Türkcesinin Özellikleri(Işilay Işiktaş Sava) (Ankara-2008)

0368-W.Radlofun -Opit Slovarya Tyurksjih Nareçiy- Adli Eseri Ve Eserde Keçen Tatar Lehcelesine Ait Kelimelerin İncelemesi (Mustafa Toker) (Konya-2003)

0369-Erdebil Eli Ağızları (Cahangir Karini) (Ankara-2009)

0370-Kirim Tatar Türk Ağızları (Akmesci-Baxcasaray-Güney Qıyı Bölgəsi) (Ses Bilgisi) (Leniyara Selimova) (Ankara-2006)

0371-Türk Dillerinde Zaman Kateqoriyasi (Gülnare Fexreddinqızı)(Baki-2010)

0372-Qırqız Türkcesinin Şekil Bilgisi (Murad Ceritoğlu)(Çanaqqale-1998)

0373-Kelimeler Ve Şeyler(Mişel Fokalt)(Mehmet Ali Qılıcbay)(Istanbul-2001)

0374-Türk Dillerinin Frazeologiyasi (I)(Mahabbet Mirzaliyeva) (Latin) (Baki-2009)

0375-Qedim Türk Menbelerinde Yaşayan Şexs Adlari (Azizxan Tanriverdi) (Latin) (Baki-2009)

0376-Orhun Türkcesi (Aysu Ata)(Eskişehir-2011)

0377-Azerbaycan Morfologiyasının Tedqiqi Tarixi (-XX-Yüzyıl) (Sardar Zeynal) (Latin)(Baki-2011)

0378-Türkce Şexs Adlarimiz (Seyran Kazımoğlu) (Latin) (Baki-2009)

0379-Sözün Sehri (Iskender Etibar) (Latin) (Baki-2010)

0380-Eski Uyqur Türkcesinde Ikilemeler (Serkan Şen)(Samsun-2002)

0381-Qaşqar Ve Yarkend Ağzı Sözlüğü (Fikret Yıldırım) (Istanbul-2007)

0382-W.Radlofun -Opit Slovarya Tyurksjih Nareçiy-Adlı Eseri Ve Eserde Keçen Çağatay Türkcesine Ait Kelimelerin İncelemesi (fatih erbay) (Konya-2008)

0383-Çengizname Üzerinde Şekil Ve Cümle Bilgisi Çalısması (Ilknur Aygün Kocaoğlu) (Kayseri-2006)

0384-Ötemiş Hacının Çingiznamesi Ve Dil Xususiyetleri (Ilknur Bozkır) (Kırıkkale-2006)

0385-Nesimi Divanının Gramer Yönüyle Incelenmesi (Zeyneb Yiğitsözlü) (Niğde-2007

0386-Qıpçaqca Zebur Çevirisi-Ermeni Harflerle Yazılmış (Ibrahim Arikan) (Qaziantep-2006)

0387-Dini Terminoloji-Tarixi Qıpçaq Metinlerinde (Merve Qaraqaya) (Ankara-2010)

0388-Oğuz Qurupu Türk Lehcelerindeki Hareket Fiillerinde Yalançı Eşdeğerlikler (Sadiye Ertuğ) (Samsun-2007)

0389-Idil-Ural Sahasında Ceditçiliq Dönemi Türk-Tatar Gramerçiliği (Hülya Gökçe) (Ankara-2008)

0390-Haza Kitabu Hükemayi Tertibi Mualice Adlı Eser Üzerine Bir Dil Incelemesi (Inceleme-Metin-Dizin-Terimler Sözlüğü) (Gürkan Gümüsatam) (Ankara-2009)

0391-(1)Azerbaycan Edebiyatı (1)(Firidun Köçerli) (Baki-2005)

0391-(2)Azerbaycan Edebiyatı (2)(Firidun Köçerli) (Baki-2005)

0392-(1)Yildiz Dergisi-Kirim Turkcesi Derlemeleri-I-Giriş-Metinler(Abdulkadir Atıcı) (Izmir 2008)

0392-(2)Yıldız Dergisi-Kirim Türkcesi Derlemeleri-II- (Perihan Yiğit) (Izmir 2008)

0392-(3)Yıldız Dergisi-Kirim Türkcesi Derlemeleri-III-Giriş-Metin-Dizin (Perihan Yiğit) (Izmir 2008)

0393-Qazaq Türkcesinde-Deve-Ile Ilgili Söz Varlığı Ve Metinler (Ahmet Hamdi Turangil) (Istanbul-2007)

0394-Arabca Ve Türkcede Zamirler- Qarşıtsal Çözümleme (Ayşegül (Seymen) Koç) (Ankara-2006)

0395-Arap Dilinde Istifham Edatlari (Cevat Ergin) (Diyarbekir-1998)

0396-Qazaq Türkcesinin Merkezi, Quzey Ve Doğu (Orta Jüz) Ağızları (Farida Sakhipova) (Ankara 2007)

0397-(1)Azerbaycan Toponimlerinin Ensiklopedik Lüğati-1-(Şarq-Qarb-Baki-2007)

0398-Tatar Edebiyati Tarixi (Alirahim.A.Aziz) (ebced)(Qazan-1925)

0399-Qutadqu Bilik-Xoşbexliye Aparan Elm (Azerbaycan Türkcesi) ( Yusuf Balasağun) (Latin)(Baki-2006)

0400-Türk Xalqlari Edebiyyati (Elman Quliyev)(Derslik)(Baki-2011)

0401-VIII-XIII Yuzyıllar Türk Edebiyati (Eskişehir-2011)

0402-Altay Türkcesinde Zaman Şekilleri (Eyüp Bacanlı) (Istanbul-2001)

0403-Uyqur Ve Özbek Türkcelerinde İsim (Hikmet Koraş) (Qayseri-1998)

0404-Uyqur Ve Özbek Türkcelerinde İsim (Hikmet Koraş) (Qayseri-1998)

0405- Marzubanname Tercümesi-Metin-Çeviri- Art Zamanlı Anlam Değişmeleri-Dizin (Resul Özavşar) (Diyarbakır-2009)

0406-Çağdaş Türk Yazı Dilleri (I) (Ercan Alkaya-Ahmet Buran) (Eskişehir-2011)

0407-Biçimbilim Ve Sözdizim Açısından Etrüsk Dili (Mustafa Solmaz) (Van-2005)

0408-(1) Yeni Hitit-Yabançılar üçün Ders Kitabı-I

0408-(2) Yeni Hitit-Yabançılar üçün Ders -II

0408-(3)Yeni Hitit-Yabançılar üçün Ders Kitab -III

0408-(1) Yeni Hitit-Ders.mp3

0408-(2) Yeni Hitit-Ders.mp3

0408-(3) (01-10) Yeni Hitit-Ders.mp3

0408-(3) (11-20) Yeni Hitit-Ders.mp3

0408-(3) (21-36) Yeni Hitit-Ders.mp3

0408-(3) (37-45) Yeni Hitit-Ders.mp3

0408-(1) Yeni Hitit-Çalışma Kitabi

0408-(2) Yeni Hitit-Çalışma Kitabi

0408-(3) Yeni Hitit-Chalishma Kitabi

0408-(1) Yeni Hitit-Çalışma.mp3

0408-(2) Yeni Hitit-Çalışma.mp3

0408-(3) Yeni Hitit-Çalışma.mp3

0409-Türk Şivelerinin Tasnifi (Rahmeti Arat) (1951)

0410-Türk Lehcelerinin Siniflandirilmasinda Bazi Kriterler (Ufuk Tavkul)

0411-The Dravidian Languages (Bhadriraju Krishnamurti)(Cambridge-2003)

0412-Doğu Türkistan Qırqızlarından Derlenmiş Metinler (Gramer-Metin-Indeks) (Gülsine Uzun) (2006)

0413-Sumer Dili (Yalvaclar Dili) (Şapur Novruzi)(Ebced)(1390)

0414-Günümüz Türkmen Türkcesinin Kelime Hazinesi Ile Eski Türkcenin Kelime Hazinesinin Qarşılaşdırılması (Sümeyra Harmanda) (Ankara-2008)

0415-Qavaidi Türki-Tebriz Türkcesinin En Eski Ağız Özellikleri (Mirza Babayi Tabibi Aştiyani-Muhammed Mümin) (Musa Rahimi) (Ankara-2009)

0416-Osmanlı Yer Adları (Tahir Sezen)(Ankara-2006)

0417- EKLER-Günümüz Türkmen Türkcesinin Kelime Hazinesi Ile Eski Türkcenin Kelime Hazinesinin Qarşılaşdırılması (Sümeyra Harmanda) (Ankara-2008)

0418-(1)Sözlü Sözler-Kuman Kıpçak(Turuz-2011)

0419-Ereuna-An Investigation Of The Etymons Of Words(By-A.Celtqphile)(Edinburgh-I875)

0420-Language Use In The Ottoman Empire And Its Problems-1299-1923 (Yelda Saydam)(Johannesburg-2006)

0421-Tatar Türkcesi-Inceleme-Metin-Sözlük (Remzi Veliyev-Faciqa) (Ahat Üstüner) (Elazığ-2006)

0422-Türkcede Başlanqıcdan Bugüne Gelecek Zaman (Hüseyin Yıldız) (Ankara-2007)

0423-Qıpçaq Türkcesinde Kelime Yapımı Ve Çekimi (Sevgi Turan) (Kayseri-2006)

0424-Runes And Runic Inscriptions-ingilizce (David Parsons-Carl T. Berkhout) (London-1998)

0425-Orhon Türkcesi Ile Yaqutcanın Söz Varlığı-Söz yapımı Bakımından Qarşılaşdırılması (Hülya Yıldız)(Eskişehir-2007)

0426-Futhark Alfabesinin Gizemi-Isveç-Norveç-Danimarka (Turqay Kürüm) (Türkce-Ingilizce)(1994)

0427-Avrasyada Runik Yazı (M.Turqay Kurum) (Antalya-2002)

0428-Futhark-A Handbook Of Rune Magic (Edred Thorsson) (America-1984)

0429-Eski Ve Bugünkü Yenisey Dili (Isa Aydemir-Kerim Sari Gül) (Beşkek-2005)

0430-Asyadan Anadolu Ve Amerikaya(Haluk Berkmen)

0431-Arab Dilbilimçilerine Göre Dillerin Qaynağı Meselesi (Ramazan Demir)(Istanbul-2008)

0432-Urartu Dili-Sözdizim Ve Biçimbilim Açısından (Ertan Quşçu) (Van-2005)

0433-Sumerce Isim Ve Fiil Formları(Ayberk Alagöz) (Ankara-2006)

0434-Arabca Ve Türkcede Cümle Yapısı-Yabancilara Arabca Cümle Öğretimi--Qarşıtsal Çözümleme (Tahirxan Aydın) (Ankara-2007)

0435-Arabca Ve Türkcede Isim Ve Fiil Cümlesinin Qarşılaşdırılması(Zübeyt Nalçakan) (Kahramanmaraş-2008)

0436-Panayırlar Ve Arab Dili Ve Edebiyatinin Gelişmesinde Oynadığı Rol(Ibrahim Yılmaz) (Erzurum-1997)

0437-Mahbubul Qulub-Inceleme-Metin-Sozluk (Zuhal Qarqi Olmez)(Ankara-1993)

0438-Türk Dilinde YOL Qavramının Toplumsal Dilbilim Açısından Incelenmesi(Betül Bülbül Oğuz) (Manisa-2005)

0439-Studies In Armenian Etymology(Hrach Martirosyan) (1964)

0440-Qaraman Ve Yöresi Ağızları-Inceleme-Metinler-Sözlük (Hikmet Koraş) (Kayseri-1992)

0441-Kadi Burhaneddin Divani-Anlam Çerçevesi (Sahin Sürmeli) (Gaziantep-2005)

0442-Arab Dili Ve Edebiyatında Meseller Dil Ve Belağat Yönünden Özellikleri(İdris Pullu ) (Konya-2007)

0443- Alanca (Osetce-Ironca) Türkce Sözlük (Mamşıratı Özkan Temurlenk Muratoğlu) (Ankara-2009)

0444-Turkuazca Yeni Yıl Qutlaması

0445-Kayseri Merkez Ilçe Ağzı-Metin-Qramer-Sözlük (Fatma Sibel Bayraqtar) (Edirne-2000)

0446-Sivas Elbeyli Ağzı-Inceleme-Metinler-Sözlük (Burhan Paçaçıoğlu)(Ankara-1987)

0447-A Handbook Of Germanic Etymology (Vladimir Orel)(Brill-2003)

0448-Qutadqu Biligin Metindilbilimsel Yapısı (Hatice Parlak) (Ankara-2009)

0449-Qırqızca Ve Türkcede GÖZ Ile Ilgili Deyimler Ve Çağrışım Alanlarının Qarşılaşdırılması(Aigul Tursunova) (Ankara-2007)

0450-Aybastı Ağzı-Inceleme-Metin-Sözlük(Mehmet Aydın) (Ankara-2009)

0451-Et Tühfetul Zekiyye Fi Luğati-Türkiye Uzerine Bir Dil Incelemesi(Gulxan Al Turk) (Ankara-2006)

0452-Adana Eli-Yüregir Ve Yöresi Göçmen Ağzı-Inceleme-Metinler-Sözlük(Özlem Ilaslan) (Kayseri-2005)

0453-Erzincan (Merkez) Ağzının Ses Bilgisi Ve Söz Varlığı (Mehmet Cihat Üstün) (Kars-2008

0454-Yozqat-Çandır Ağzı-Inceleme-Metinler-Sözlük (Ümit Ilaslan) (Kayseri-2006)

0455-Anadolu Tükcesi Ile Yazilmiş Satırarası Bir Quran Tercümesi-Qramer-Metin-Çeviri-Sözlük (Ibrahim Delice) (Sivas-1992)

0456-Eski Anadolu Tükcesi Ile Yazilmiş Satırarası Bir Quran Tercümesi-Qramer-Metin-Ceviri-Sözlük (Mehmet Kütükçü) (Sivas-2005)

0457-Qazaq Türkcesinde Sifat-Fiil Ve Zarf-Fiil Ekleri (Ayşe Tekin) (Edirne-2006)

0458-Iğdir Ve Naxcıvan Ağzının Qarşılaşdırılması(Sultan Ruhan Kurtbeyoğlu) (Kars-2011)

0459-Divani Luğatit Türk Ve Anadolu Ağızlarının Söz Varlığında Ortaqlaşan Fiiller(Çiğdem Topçu) (Mayis-2006)

0460-Şarqışla VE Yöresi Ağızları(Pınar Taş) (Kayseri-2006

0461-Bolvadin, Çay Ve Çobanlar Ağzı (Erhan Solmaz) (Afyonkarahisar-2007)

0462-Alaşehir Ve Yöresi Ağızları (Sevda Eratalay)(Van-2007)

0463-Behmen Name-Dil Ve Edebiyati (Gökhan Cosun) (Kahramanmaraş-2006)

0464-Adbilim Açısından Samsun, Ordu Ve Sınop Ağızlarında Armut, Elma Ve Erık Adları(Nuh Doğan) (Samsun-2006)

0465-Akcadağ Doğanşehir Ve Darende Ağızları Fonetik Ve Morfolojik Inceleme (Ahmet Turan Sinan) (Elazığ-1992)

0466-Kepsut Ilçesi Ve Yöre Ağızları-Inceleme-Metinler-Sözlük (Erdinc Demiray) (Niğde-2003)

0467-Qumuq Türk Ağızları Incelemesi (Osman Uyanıq)(Ankar-2002)

0468-Uyqurca Altun Yaruqa Ait Belgeler(Mithat Usta) (Istanbul-2006)

0469-Türkiye Türkcesi Ağızlarında Yemek Isimleri (Inceleme-Sözlük) (Meliha Kekilli) (Elazığ-2008)

0470-Türkcede Nazal N (Sağır Kef) (Hülya Nazif) (Kayseri-2006)

0471-Yozqat Sorqun Ilçesi Ağzı (Adem Ümüt) (Ankara-2006)

0472-Çağataycanın Türk Dilleri Arasındaki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme(Safiye Yılmaz) (Istanbul-2008)

0473-Qırqız Hikaye Ve Destanlarında Anlatı Zamanları-Atadan Qalqan Tuyaq Hikayesi Ile Manas Ve Er Töstük Destanları Örneğinde (Baxtıqul Qulamşaeva) (Ankara-2008)

0474-Bulqaristan Kircaali Ili Ve Çevresi Türk Ağzı (Naylen Salimehmed) (Edirne-2006)

0475-Türkiye Türkcesinde Ses Etkileşimleri(Mihrican Aynaçı) (Kocaeli-2007)

0476-Türkiye Türkcesinde cümlede tümlecler(Cüneyt akin) (Afyon-2005)

0477-Türk Atasözlerinde Kelime Qurupları Kip Ve Şahıs Ifadesinin Incelenmesi (Osman Çaqmak) (Ekim-2006)

0478-Türkiye Türkçesinde Qalıplaşmış Eksiltili Yapılar (Umay Çakir) (Kayseri-2007)

0479-Osman Cemal Qayqılının Eserlerindeki Sözvarlığı (Mediha (Aksu) Manqır) (Samsun-2009)

0480-Qaziantep Yer Adlarının Xalq Bilimi Baxımdan Değerlendirilmesi(Tuğçe Işıqxan) (Ankara-2008)

0481-Bati Turkistanda Yer Adlari (Mustafa Aydın) (Istanbul-1989)

0482-Tarıq Buğranın Romanlarındaki Xalq Bilimi Ünsürlari Uzerine Bir Inceleme(Ayşegül Qılınc Cabur) (Ankara-2006)

0483-Bir Hece Tabanli Türkce Sesli Ifade Tanıma Sisteminin Tasarımı Ve Gerçekleştirimi(Burcu Can) (Hacettepe-2007)

0484-Uyqurca Dışastvustik (Giriş-Metin-Çeviri-Dizin Ve Tıpkıbasım) (Elmira Kaljanova) (İstanbul-2005)

0485-Türkce Sözlükdeki Fiillerin Sınıflandırılması Ve Gövde Eklerinin Işlevsel Tasnifi(Nesrin Akıncı) (Sivas-2007)

0486-Yeni Uyqur Türkcesinin Tarixi Qarşılaşdırmalı Ses Bilgisi(Başaq Perçin) (Ankara-2008)

0487-Türkce Anatomi Terimlerinin Etimolojik Ve Semantik Açıdan Incelenmesi(Selman Çıkmaz) (Edirne-2006)

0488-Bayat Köyleri Ağzı (Fatih Süleyman Zeybek) (Afyonkarahisar-2008)

0489-Asarcıq Ağzı (Mehmet Aydin) (Samsun-2001)

0490-Sultandağı Ağzı (Yavuz Şenyiğit) (Afyonkarahisar-2006)

0491-Muş-Merkez Ağzı (Inceleme-Metin-Sözlük) (Şeyda Özmen) (Elazığ-2007)

0492-Qahraman Maraş Merkez Ağzı(Mina Qılıc) (Qahraman Maraş-2001)

0493- Kaş (Antalya) Ağzı-Ses Özellikleri Üzerine (Mehmet Dursun Erdem-Ramazan Bölük)

0494-Türk Kökenli Kişi Adlarının Yapısı(Emel Soyubol) (B.Y.Sakarya-2007)

0495-Türk Dili Dergisi Üzerine Inceleme (1950-1955) (Mehmet Bastürk) (Ankara-2006)

0496-Türkce Ve Çincenin Ses Yapıları Açısından Qarşılaşdırılması (Simay Erden Tuğlu) (Ankara-2006)

0497-Latince Sanat Terimleri Üzerine Qarşılaşdırmalı Bir Inceleme(Çiğdem Menzilçioğlu) (Istanbul-1994)

0498-Dilbilimin Belirgenleşme Süreci (Orxan Özdemir) (Istanbul-1994)

0499-Yazı Dilindeki Alıntı Kelimelerin Türkceleşme Sürecleri (Aya Işihara) (Istanbul-2005)

0500-Eski Anadolu Türkcesi Metinlerinde Devrik Cümle Meselesi(Gamze Doğan Inan)(Samsun-2008)

0501-Eski Anadolu Türkcesinde Isimden Isim Fiilden Isim Yapma Ekleri Ve Fonksiyonları(Gülcan Genc) (Istanbul-2005)

0502-Masalların Türkce Öğretimindeki Yeri Ve Önemi(Zeynep Çetinqaya) (Izmir-2007)

0503-Soyut Qavramların Öğretiminde Hayvan Masallarının Yeri (Alpay Gezer) (Istanbul-2006)

0504-Soyut Qavramların öğretiminde Hayvan Masallarının Yeri (Alpay Gezer) (Istanbul-2006)

0505-Türkiye Türkcesi Ile Azerbaycan Türkcesinde Fiillerin Anlam Açısından Çeşitlenmesi (Sebine Abid) (Ankara-2006)

0506-Qazaq Türkcesi Ile Türkiye Türkcesinin Sentaksinin Qarşılaşdırılması (Salih Sevim) (Denizli-2003)

0507-Kirim Türkcesinde Zarf-Fiiller(Emine Çağal) (Ankara-2007)

0508-Hicran Günleri-Romanı Örneğinde Üzbek Türkcesinde Kelime Qurubları (Şükriye Duyqu Bayram) (Niğde-2008)

0509-Birleşik Zamanli Fiillerin Zaman Dışı Anlatımları (Esra Birsen Güler) (Istanbul-2006)

0510-Qazan-Tatar Türkcesinde Birleşik Fiiller (Murat Uzun) (Trabzon-2007)

0511-Olmaq Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller Ve Tamlayıcılarla Kullanılışı (Yasemin Qaya) (Ankara-2007)

0512-Türkcede Başlanqıcdan Bugüne Çıkma Halı (Nurcan Akbaş) (Ankara-2007)

0513-Eski Uyqur Türkcesi Metinlerinde Geniş Zaman Ekinin Kullanımı (Serpil Akbulut) (Manisa-2005)

0514-Yunus Emre Divanında Ve Risaletün-Nushiyyede Kelime Qrupları Ve Söz Varlığı(Anan Durmaz)(Akarya-2008)

0515-Orta Türkcede Isim Çekim Eklerinin Kullanılış Şekilleri Ve Fonksiyonları (Burhan Baran) (Diyarbakir-2006)

0516-Qutatqu Bilikdeki Isim Ve Zamir Çekimi (Fatma Sibel Bayraqtar) (Trakya-1962)

0517-Mütercim Asim Efendinin Qamus Tercümesindeki Uzuv Isimleri(Fatih Kirişçioğlu) (Konya-1988)

0518-Anadolu Ağızlarında Isim Çekim Ekleri(Ahmed Duran) (Elazığ-1989)

0519-Qamusul Muhit Tercümesindeki Türkce Hayvan Isimleri (Kemal Güler) (Konya-1988)

0520-Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Anadoluda Yer Adları (Suat Öz) (Kırıkkale-2007)

0521-Osmanlıcada Isim-Fiiller (XVI-XVII. Yüzyıl) (Rıdvan Öztürk) (Istanbul-1988)

0522-Yapım Ve Çekim Ekleri Arasındaki Farqın Öğretiminde Görsel Öğelerin Etgisi(Murat Dinçay) (Çanakkale-2008)

0523-Dinar Ve Evciler YöresiAğızları (Bilal Uysal)

0524-Türkmen Türkcesinde Tasviri Fiiller Üzerine Örnekli Çalışma (Savaş Şahin) (Ankara-2008)

0525-Orxun Abideleri Üzerine Bir Sentaks Çalışması

0526-Ilk Türk-Islam Devletlerinde Kullanılan Idari Ve Askeri Terim Ve Unvanlar(Zeynep Altunsoy) (Tokat-2006)

0527-Yapım Ve Çekim Ekleri Arasındaki Farqın Öğretiminde Görsel Öğelerin Etkisi (Murat Dinçay) (Çanakkale-2008)

0528-Türkmen Türkcesinde Kelime Yapımı-Türkmence Türkce Sözlüğe Göre- (Esin Altınel) (Niğde-2003)

0529-Manyas Türkmen Ağzı (Serpil Qandemir) (Çanakkale-2006)

0530-Arabca-Türkce Çevirilerde Sözcük Ve Qalıblaşmış Ifadeler Düzeyinde Eşdizimlik Sorunları Ve Çözüm Önerileri (Senem Soyer) (Ankara-2006)

0531-Işlem-Ek(Nesrin Akıcı) (Sivas-2007)

0532-Türkce Ve Japoncada Belirtecler (Çoxanlamlı Durum Belirtecleri) (Özlem Duran) (Ankara-2005)

0533- XV.yy.Hulviyati Şahi-Giriş-Inceleme-Metin-Sözlük (Ismayıl Bey) (Necmi Hamamçıoğlu) (Van-2006)

0534-Türkiye Türkcesinde Cümlede Özne(Alpaslan Ertürksoy) (Afyon-2005)

0535-Türk Dilinde Mastarlar (Özkan Aydoğdu)(Elazığ-2007)

0536-Introduction To Sumerian Grammar (Daniel A Foxvog) (Berkeley-2010)

 

0538-Kayseride Ticaret Dili (Özgür Qılıc) (Kayseri-2006)

0539-Osmanlı Devletinde Kullanılan Ölçü-Dartı Birimleri (Ünal Taşqın)(Elazığ-2005)

0540-Qartqoca Romanı Esasında Qazaq Türkcesi Ve Türkiye Türkcesindeki Zarf-Fiiller (Seyhan Balçı) (Ankara-2007)

0541-Türkcenin Hemşin Ağzı(Osman Quyumçu)(Istanbul-2006)

0542-Uşaq Ili Ve Ilçeleri Yer Adları

0543-Munyetul Quzat-Memluk Qıpçaq Türkcesi (Mustafa Uğurlu) (Ankara-1984)

0544-Türkcenin Sözvarlığı Açısından Qazetelerin Incelenmesi (Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah) (Sevil Hasirci) (Ankara-2008)

0545-Mustafa Qutlunun Bu Böyledir Hikaye Kitabı Üzerine Söz Dizimi Incelemesi (Mehmet Ali Özan)( Afyun-2003)

0546-Falname-Giriş-Incelme-Metin-Söz Dizini-Tıpqıbasım (Vedat Kartalcık)(Isparta-2000)

0547-Siirt Ili Ve Çevresi Yayqın Xalq Inanışları (Ibrahim Taşpinar) (Elazıgh-2006)

0548-Birgivinin -Vasiyetname-Adlı Eseri Üzerine Bir Qramer, Metin Ve Indeks Çalışması(Songül Tanboğa) (Niğde-2006)

0549-Contact in the Prehistory of the Sakha (Yakuts)

0550-Türkiye Türkcesinde Qalıb Sözler Üzerine Bir Inceleme(Çiğdem Erol) (Istanbul-2007)

0551-(Kesli) Xakas Türkcesinde Birleşik Isimler (Mehmet Kara)( Ankara-2007)

0552-Osmanlı Sultanlarının Kullandıqları Unvan Ve Laqabların Türk Devlet Ve Toplum Anlayışı Ile Ilişgisi (Mustafa Kaşağici) (Kayseri-2005)

0553-Fakir Baykurtun Yılanların Öcü Romanındaki Sözvarlığı (Zülküf Gül) (Sivas-2008)

0554-Türkcenin Sözvarlığı Açısından Fakir Baykurtun Romanları (Hülya Yazıçı Okuyan) (Ankara-2006)

0555-Divani Hikmette Sozcuq Quruplarinin Incelenmesi (Filiz Guner) (Samsun-2007)

0556-Eklemeli Ve Bükünlü Dillerde Sebep-Sonuc, Etgi-Amac Ve Zitlik-Tezat Ifade Eden Yan Cümleciklerin Söz Dizimsel

0557-Kelime Türleri Ile Ilgili Yaklaşımlar (Akademik Eserler-Üniversite Hazırlıq Kitapları)(Ömer Yılmaz)(Sakarya-2008)

0558-Qazaq, Qırqız Ve Tatar Türkcelerindeki Arapca-Farsca Kelimelerin Ses Degişimleri (Türkiye Türkcesi Ile Qarşılaşdırılması)(Özlem Yıldırım) (Kars-2008)

0559- Emine Işınsunun Romanlarında Sözdizimi (Aynur Karakurt) Denizli-2007)

0560-Eski Türk Edebiyatında Mektub Ve Bir Mecmuai Münşiat(Receb Gökçe)( Kayseri-2006)

0561-Televizyon Reklamlarının Ses-Söz Uyumu Yönünden Incelemesi Ve Dilimizin Müziğine Etgileri (Xaqan Çuxadar)(Qazi-1986)

0562-Türkiye Türkcesinde Ses Etkileşimleri (Mihrican Aynacı) (Kocaeli-2007)

0563-Şeyxul Islam Yahya Divanında Sözvarlığı(Mustafa Levent Yener) (Izmir-2005)

0564-Nehcül Feradisde Yardımcı Sözler (Elif Gültekin) (Gaziantep-2006)

0565-Fiilde Zaman Görünüş Kip Ve Kiplik (Ahmet Benzer) (Istanbul-2008)

0566-Cümle Yapısında Yüklemin Anlamını Sınırlayan Zarf Tümlecleri Ve Yeri (Pelin Qocapinar) (Ankara-2008)

0567-Zarf-Fiillerin Anlam Farqlıqlarının Qavratılması (Pinar Kurt) (Istanbul-2006)

0568-Anadolu Türkcesi Ile Yapılan En Eski Tezkiretul Evliya Tercumesi Ve Dil Ozellikleri (Orhan Yavuz) (Erzurum-1986)

0569-Bulqaristan Türkleri Xalq Edebiyatı Üzerinde Bir Araşdırma (Ibrahim Özkan) (Izmir-2008)

0570-Folklorda Obrazın Ikileşmesi (Muxtar Kazimoğlu) (Baki-2011)

0571-Ahmet Hamdi Tanpinarın Edebiyat Üzerine Makalelerinde Kelime Qurupları Ve Söz Varlığı (Aylin Uysal) (sakarya-2007)

0572-Türkiye Türkcesi Ile Muqayiseli Qazaq Türkcesinde Fiil Çekimi(Murat Ceritoğlu) (Edirne-1994)

0573-Şeyxul Islam Yahya Divanında Sözvarlığı (Mustafa Levent Yener) (Izmir-2005)

0574-Seyyid Qasiminin Destanlarının Metin-Aktarım-Dil Incelemesi-Ses Şekil Bilgisi (Ümid Eker) (Çanakkale-2004)

0575-Türkcede Ayrıq Yapılar(Özge Can) (Dokuz Eylül B.K.-2005)

0576-Bati Türkcesinde Tür Değiştirme (Feryal Korkmaz) (Istanbul-2007)

0577-Söz Qavramı Ve 16. Yüzyil Divan Şiirinde Söz (Ali Qavaqlı) (Kütahya-2006)

0578-Futuhi Divanı-Inceleme-Metin-Sözlük (Dursun Ali Tokel) (Samsun-1993)

0579-Aturpataqan, Azerbaycan, Aran, Muğan Toponimleri Üzre Bir Köken Incelemesi (Arif Isamilniya) (Fars-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

0580-Ömer Seyfettinin Hikayelerinde Kelime Qurubları (Yahya Yüce) (Abant Izzet Baysal-2007)

0581-Qaramanli Nizami Divanından Seçme Qazeller Ve Bu Günkü Türkcesi (Ömer Savran) (Şanlıurfa-2003)

0582-Gerger Merkez Ve Köyleri Ağızları

0583-Türkiye Türkcesinde -Ad + Durum Biçimbirimi+Ilgec-Yapısındaki Ilgec Obeklerinin Işlevleri (Şaziye Dinçer)(Afyonkarahisar-2008)

0584-Oyun Tekerlemelerinin Araşdırılması Ve Incelenmesi (Gülşah Göktaş) (Muğla-2006)

0585-Ana Dilli Azerbaycan Edebiyatının Teşekkülü Ve Epik Şiirin Inkişafı (Yaqub Babayеv) (Baki-2008)

0586-Anadil-Türkce-Öğretiminde Masal Metinlerinin Kullanılması (Serdar Derman) (Konya-2002)

0587-Türk Dilinde Meronimi-Orqan Adları (Nicolai Tufar) (Ankara-2010)

0588-Türkcede Qonuşma Zamanı, Olay Zamanı Ve Referans Zamanı Ilişgileri (Soner Akşehirli)

0589-Miyarul Kelam-Metin-Inceleme-Sözlük (Selim Sabit (Hasan Gökçe) (Istanbul-2006)

0590-Qaribnamede Ekler (Sevinc Yakut) (Kayseri-2007)

0591-Qaribnamenin Dili Üzerinde Sistematik Bir Qramer Çalışması(Avni Gözütok) (Erzuzrum-1991)

0592-Sait Faik Abasiyanığın-Az Şekerli- Adlı Hikaye Kitabındaki Hikayelerin Kelime Qrupları Bakımından Incelenmesi Ve Türkce Eğitimine Qatqısı (Özlem Midik) (Izmir-2008)

0593-Sait Faik Abasıyanığin Son Quşlar Isimli Eserindeki Hikayelerin Kelime Qrupları Ve Türkce Eğitimi Bakımından Değerlendirilmesi (Fatma Akpinar) (Izmir-2006)

0594-Peyami Safanın-Yalnızız-Romanında Söz Dizimi (Ferdi Güzel) (Elazığ-2007)

0595-Divani Luğatit Türk-Uyqur Metinleri Qarşılaşdırması (Ersin Teres)

0596-Ibrahim Peçevi Efendinin Hayatı Ve Peçevi Tarixinde Yer Alan Bazi Sosyo-Kültürel Qavramlar (Emine Özcan) (Ankara-2007)

0597-Peçevi Tarixi (46b -80a Metin-Dizin-Özel Adlar Sözlüğü) (Bihter Gürışıq) (Istanbul-2005)

0598-Peçevi Tarixi-(80b -114a-Metin-Dizin-Özel Adlar Sözlüyü) (Mustafa Özbal) (Istanbul-2005)

0599- Peçevi Tarixi-Edisyon Kritiği Bağdat Nüsxası (284-317-Metin-Dizin-Özel Adlar Sözlüğü) (Melek Metin) (Istanbul 2006)

0600- Pechevi Tarixi (250b-284a-Metin-Dizin-Özel Adlar Sözlüğü (Melek Metin) (Istanbul 2006)

0601-Peçevi Tarixi-317b-351a-Metin-Dizin-Özel Adlar Sözlüğü (Zühal Qayayurt)(Istanbul-2005)

0602-Ahmet Hamdi Tanpinarın-Mahur Beste-Adlı Romanındaki Fiiller (Hatice Hülya Yıldız) (Kütahya-2004)

0603-Muxlis Ibnül Hafizul Kadiya Ait Bir Camiül Hikayat Nüsxasi Üzerinde Sentaks Inceleme (Meric Harmancı) (Qocaeli-2001)

0604-Manisa Masalları Üzerine Bir Inceleme (Talxa Tunc) (Isparta-2008)

0605-Kitabi Qissanamei Süleyman Aleyhisselam Üzerine Söz Dizimi Çalışması (Süleymanname-74.Cilt) (Mehmet Dursun Erdem) (Samsun-2005)

0606-Türkiyedeki Gizli Dillerin Ses, Şekil Ve Qavram Alanı Bakımından Incelenmesi (Gökmen Mor) (Kars-2009)

0607-Göktürk Anıtları (Ismet Dere)

0608-Mihri Xatun Divanı-Qarşılaşdırmalı Metin-Cümle Yapısı-Cümle Türleri (Sabiha Gemiçi) (Balıkesir-1990)

0609-Dil Nedir

0610-Dil Nedir(Cahit Sitqi Tarançı)

0611-XIV.Yüzyılda Yazılmış Bir Sure Tefsiri Üzerine Dil Incelemesi (Almazbek Jarkınbaev) (Istanbul-2005)

0612-Yedi Özbekce Hikaye (Metin-Çeviri-Dil Incelemesi-Dizin) (Aydın Köklüdağ) (Istanbul-2007)

0613-Türkiyedeki Ilac Prospektüslerinin Dili Üzerine Bir Inceleme (Meryem Arslan) (Denizli-2005)

0614-Qoşac Tümceleri-Evrensel Dilbilgisi Çerçevesinde Türkce Ve Çincenin Karşılaşdırılması (Chien-Hsun Chen) (Ankara-2006)

0615-Hazırki Qaraqalpaq Dili Morfolojyası (Seyit nazarova) (Kiril) (Nökis-2006)

0616-Sinan Paşanin Maarifname Adlı Eseri Üzerine Bir Qramer Çalışması (Semra Baysal) (Niğde-2001)

0617-Türk Edebiyatında Nasihat (Mustafa Durdu) (Konya-2008)

0618-Afqanistanda Türkce Eğitiminin Tarixi (Aysultan Hayri) (Ankara-2007)

0619-Türk Dilinde Edilgen çatı-Tarixi Qarşılaşdırmalı Bir Durum çalışması(Mehmet Özgür)

0620-Aşıq Paşanın Qaribnamesinin Klasik Osmanlı-Qazaq Kültür Müşterekleri Incelenmesi Ve Qazaqcaya Tercümesi (Damira Ibragim) (Latin-Kiril) (Istanbul-2006)

0621-Divani Luğatit Türk Üzerine (Qaşqarlı Mahmud) (Buraq Pilan-Gökhan Özcaner) (Ege-2011)

0626-Muşgil Güşa-Tabirname (Dil Bilgisi-Metin-Dizin) (Xadice Eminoğlu) (Ankara-2003)

0627-Farabide Dil Felsefesi (Hülya Altunya) (Isparta-2003)

0628-(Kesli) XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Çavuşluq Teşgilatı (Ümit Qoç)

0629-(Kesli) Altay Soylu Dillerin Ortaqlığı Haqqında (Bazılxan Buhtuli)

0630-Hayat Dergisindeki-Dil Ve Edebiyat Yazılarının Incelenmesi (1926-1930) (Metinler) (1410.Dal) (2.80.Mb)

0631-(Kesli) Hoca Ahmet Yesevi Tesirindeki Muğla Erenleri (Mehmet Naci Onal)

0632-Camii Kaşaş (Fazli)-Dil Incelemesi (Hasan Sevban Kapdan) (Sakarya-2006)

0633-(Kesli) Özbek Türkcesindek-O (A) Ünlüsü Üzerine (Hüseyin Yıldırım)

0634-Aka Gündüzün Hikayelerinden Hareketle Kelime Qruplarının Türkce Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Mustafa Arıq) (Konya-2006)

0635-(Kesli) Doğudan Batıdan-Bir Kültür Öğesi Olan-Türk Atasözlerinin Yönetim Paradiqmalari-Açısından Incelenmesi (Adnan Akin)

0636-(Kesli) Güneş Dili Teorisi Qarşısında Qrek Dilinin Bazi Xususiyetleri (Mehmed Ali Ağaqayın)

0637-(Kesli) Sümerce Ve Etrüskce Arkaik Türk Dilleridir (Mahiye Morgül): (Hazirlagan M.Ünal Mutlu)

0638-Sivas Sancağında Kişi Adları (Yılmaz Qurt)

0639-(Kesli) (Dil) Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Hamza Zülfikar) (turkcesivarken.com)

0640-Atatürk Ve Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Eğitimi Ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar (Doğan Atılqan) (Ankara-2006)

0641-Türkcenin Güncel Problemleri (Serap Karaqılıc Aki) (Ankara-2007)

0642-Modern Mongolian-A Course Book (John Gaunt And L.Bayarmandakh) (2004)

0643-Türkiye Türkcesinde Hal (Durum) Qavramı Ve Hal (Durum) Eklerinin Işlevleri (Uğur Qalxan) (Afyonkarahisar-2006)

0644-Nehcül Feradisde Sifat Fiil Unsurlar (M. Harun Gürbüz) (Manisa-2005)

0645-A Handbook Of Modern Uyghur- Hazirqi Zaman Uyqur Tili Qollanmasi (Engesath-Yakup-Dwyer) (Latin-Ebced)(2009)

0646-Sakaların Tarixi Dili Ve Edebiyatı (Bextiyar Tuncay) (2012)

0647-Qafqaz Albanlarının Dili Ve Edebiyyati (Bextiyar Tuncay) (2012)

0648-Manna Dövrüne Aid Türkce Yazı Nümunesi (Bextiyar Tuncay) (2012)

0649-Azerbaycan Türklerinin Islama Qederki Dili Ve Edebiyatı (Bextiyar Tuncay) (2012)

0650-Tatarca Qonuşma(doc)

0650-Tatarca Qonuşma(pdf)

0651-Qavaidi Turki-Türk Dilbilgisi-Türkcenin Yazıdüzü-Farslar Üçün (Abdulrahman Şirvani Ardabilli)(Ebced-Latin)

0652-Tanzimatdan Cumhuriyete Arapca Öğretimi (Qaynaqlar Ve Yöntemler) (Kerim Açıq) (Istanbul-2002)

0653-Tanzimatdan Cumhuriyete Türkcenin Öğretimindeki Gelişmeler Ve Aşamalar (Raşit Koç)(Van-2006)

0654-Tercümeşünaslıq Ve Onun Muasir Dövrde Rolu (Qafqaz Üni. Baki-2011)

0655-Yapısalçı Ve Post-Yapısalçı Sosyal Teoride Dil (Sosyal Teoride Bir Model Olaraq Dil) (Emine Kotlu) (Aydın-2007)

0656-Bir Qamusal Ilişgiler Örnekolayı (Cemal Mıxçıoğlu)(Ankara-1981)

0657-Davudun Boyatları (Ilahileri, Şarkılari)

0658-X-Esre Aid Xezer Metinleri Ve Onların Dili Üzre (Elyazma Hüququnda) (Baxtiyar Tuncay) (2012).pdf

0658-X-Esre Aid Xezer Metinleri Ve Onların Dili Üzre (Elyazma Hüququnda) (Baxtiyar Tuncay) (2012).doc

0659-Codex Cumanicus (Comes Ceza Kuun) (Budapestini-1880)

0660-XVII Yüzilde Yazıya Alınmış Qıpcaqca Bitik (Ermenistanın Matendaran Eski Elyazmalar Institutunda Saxlanır).

0661-(1) Qıpçaqların Edebi Irsi-Albanca (Qarqar-Qıpçaqca)-Rusca Sözlük (Aleksandr Qarkavets) (Kiril-Latin)(Almati-2002)

0661-(2) Qıpçaqların Edebi Irsi-Albanca (Qarqar-Qıpçaqca)-Rusca Sözlük (Aleksandr Qarkavets) (Kiril-Latin)(Almati-2002)

0661-(3) Qıpçaqların Edebi Irsi-Albanca (Qarqar-Qıpçaqca)-Rusca Sözlük (Aleksandr Qarkavets) (Kiril-Latin)(Almati-2002)

0662-Axısqa Türklerin Dili (Ismayıl Kazımov)

0663-Mahmud Qaşqaylının-Divani Luğatit Türk Yapıtının Morfolojyası (Askerov Ramiz Baxşalioğlu) (Baki-2009)

0664-Türkmen Müammaları, Deyişmeleri, Vücudnameleri (Turkmenceden-R.Asker) (Baki-2011)

0665-Türk Dilinde Kimlik Bildiren Adlar (Qısa Yozumlari Ile) (Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0665-Türk Dilinde Kimlik Bildiren Adlar (Qısa Yozumlari Ile) (Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0666-Cümle Yapısında Yüklemin Anlamını Sınırlayan Zarf Tümlecleri Ve Yeri (Pelin Kocapinar) (Ankara-2008)

0667-Dilbilimin Belirginleşme Süreci (Orxan Özdemir) (Mersin-1996)

0668-Mahmud Qaşqaylının -Divanü Lüğatit Türk-Yapıtı Üzre Bibloqrafik Gösteri (Ramiz Asker) (Baki-2008)

0669-Qabusname-Rehim Sultanovundur-Ekrem Cefer (1-24 Bölüm).Transkripsiyon-Tercüme-Metnin Dil Özellikleri-Sözlük (Müharrem Öcalan) (Sakarya-1996)

0670-Burqazi Fütüvvetname Dili Incelemesi -Metin-Sözlük (Kaan Yılmaz) (Sakarya-2006)

0671-Cinanul Cinan (Muhammed Bin Haci Ivaz)(Suleyman Efendioğlu) (Inceleme-Metin-Dizin) (Erzurum-2007)

0672-XX.Yüzyılda Azerbaycanda Arap Dili Alanında Yapılan Çalışmalar Ve Arapca Öyretimi (Aladdin Sultanov) (Konya-2005)

0673-Azerbaycanın Lenkeran Regionu Toponimlerinin Izahlı Luğatı (B.E.Budaqov-N.G.Memmedov).doc

0674-(1) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.doc

0674-(1) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.pdf

0674-(2) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.doc

0674-(2) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.pdf

0674-(3) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.doc

0674-(3) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.pdf

0674-(4) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.doc

0674-(4) Ermenistanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.pdf

0675-Gürcüstanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.doc

0675-Gürcüstanda Azerbaycan Menşeli Toponimlerin Izahli Luğati (B-E-Budaqov-N-G-Memmedov.pdf

0676-Birri Mehmed Dedenin Bülbüliyye Adlı Eseri Üzerine Cümle Bilgisi Incelemesi (Metin-Sözlük) (Zeynep Şimşek Umaç)(Balıkesur-2005)

0677-VIII-XIII Yüzyıllarda Türk Edebiyatı (Anadolu-2011)

0678-Azerbaycan Türkcesinde Tabeli Mürekkeb Cümlenin Inkişaf Tarixi (Qazanfer Kazımov)(Baki-2010)

0679-(1) Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I-(Ahmet Buran-Ercan Alkaya) (anadolu-2011)

0680-(2) Çağdaş Türk Yazı Dilleri-II-(Ahmet Buran-Ercan Alkaya) (anadolu-2011)

0681-Alman Ve Macar Dillerinde Özleşme-1948 (Gerrhard Kessler-J.Eckmann)(Ankara-1972)

0682-Çağdaş Örnekleriyle Dilimiz Türkce (Mehmet Öner) (Ankara-1992)

0683-Kültür Ve Dil-Mehmet Qaplan (Istanbul-1983)

0684-Dil Ve Anlayış-Dil Ve Diyalektik (Salih Mirzabeyoğlu) (Istanbul-1986)

0685-Türkcede Bilgi Yapısı (Selcuq Işsever)(Ankara-2000)

0686-Türk Dili (Hüseyin Ağca)(Ankara-2001)

0687-Türk Dili Qramerinin Temel Quralları-Türkiye Türkcesi (Jean Deny) (Çev-Oytun Şahin) (Ankara-1995)

0689-Türkce Terimlerinin Dil Bakımından Açıqlaması Dolayısiyle Bazı Kelime Yapı Yolları (Mehmet Ali Aqakay)(Istanbul-1943)

0690-Tufarqan Yer Adları Kökeni (Hasan.M.Cafarzade)(Fars-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

0691-Yenisey Yazıtlarındaki Haller (Gülzat Nurdin Qizi) (Bişkek-2006)

0692-Türkiye Türkcesinde Isteme Anlam Birimi-Dilbilgisel Ve Toplum Dilbilimsel Bir Inceleme (Sema Aslan Demir) (Ankara-2007)

0693-Haza Inusi Saadat-Inceleme-Metin-Dizin (Eşrefibini Muhamed) (Nadir Ilhan)(Elazığ-1998)

0694-A Gramer Of Chagatay (Andreas J.E.Bodras ) (Lincom Europa-2001)

0695-Ingiliz Ve Azerbaycan Dillerinde Modallığın Struktur-Semantik Tedqiqi (Müqayiseli Tipoloji Tedqiqat) (Fikret Cahangirov) ( Baki-2005)

0696-Osmanlı Türkcesi Qrameri (Hayatı Develi)(Eskişehir-2010)

0697-Azerbaycan Türkcesinin Tarixi (Qezenfer Kazimov) (Baki-2003)

0698-On Beşinci Yüzyıla Kadar Tarixi Türk Lehcelerinde -+Siz/+Suz (Nigar Oturakçi) (Adana-2006)

0699-Azerbaycan Türkcesinde Terminolojyanın Teşeggülü Ve Inkişafı (Sayalı Sadıqova) (Baki-2005)

0700-Amuzişi Seri Ve Sadeye Qramer Zebani Türkiye Azerbaycan (Köylü Said Naccari)(Çev-Elyar Qaradağlı)(Fars-Ebced) (2012)

0702-Xodamuzi Türkmeni (Haci Murad Durdi Qazi) (Fars-Türkce-Ebced-Latin) (Günbet-1384)

0374-Türk Dillerinin Frazeologiyasi (I) (Mahabbet Mirzaliyeva) (Latin) (Baki-2009)

0703-Türk Dillerinin Frazeologiyasi (II) (Mahabbet Mirzaliyeva) (Latin) (Baki-2009)

0704-Cemal Süreyanin Şiiri (Yapı-Tema-Anlatım) (Mehmet Doğan) (Ankara-2007)

0705-Uzaqtan Eğitim-Türk Dili-I-II-Yusuf Çotuqsöken-istanbul-2010

0705-Uzaqtan Eğitim-Türk Dili-II-Yusuf Çotuqsöken-istanbul-2010

0706-Azerbaycan Türkcesinin Yardımlı Rayon Şiveleri (Şahlar Memmedov) (Baki-2007)

0707-Uyqurika-Çaştanı Bey Hikayesi (W.K.Müller-Von Qaben-(Gabain) (Çev-S.Himran)(Istanbul-1945)

0708-Studies In Turkic And Mongolic Linguistics (Sir Gerard Clauson) (2002)

0709-Türk Etrusk Dillerinin Bağlılığı, Oxşarlığı-Jenetik Araşdırmalar-Xiyşavendiye Zebanı Türki-Etrusk-Şebahet Türki-Etrusk (Maryo Alıney) (Çev-Ismail Ismailniya) (Fars-Ebced) (Tebriz-Turuz-10-2012).docx

0709-Türk Etrusk Dillerinin Bağlılığı, Oxşarlığı-Jenetik Araşdırmalar-Xiyşavendiye Zebanı Türki-Etrusk-Şebahet Türki-Etrusk (Maryo Alıney) (Çev-Ismail Ismailniya) (Fars-Ebced) (Tebriz-Turuz-10-2012).pdf

0710-Yüklem Olaraq Türkcede Fiil (H. Ibrahim Delice)

0711-Turkish Phonology And Morphology-Türkce Ses Ve Biçim Bilgisi (Handan Yavuz-Ayla Balçı) (Anadolu-2011)

0712-Sait Faiqin Qısa Hikayelerinde Söz Dizimi (Funda Kara) (Erzrum-1996)

0713-Dil, Cemiyyet, Şüur (Abülfez Recebov) Kirilden Latinceye Aktaran-Memi Ardabilli (Tebriz-Turuz-2012)

0714-Dil, Cemiyyet, Şüur (Abülfez Recebov) Latinceden Ebcede Aktaran-Memi Ardabilli Tebriz-Turuz-2012)

0714-Dil, Cemiyyet, Şüur (Abülfez Recebov) Latinceden Ebcede Aktaran-Memi Ardabilli Tebriz-Turuz-2012)

0715-Müasir AZ. Türkcesinde Qarışıq Tipli Mürekkeb Cümlelerin Sıxematik Strukturu (Metodik Vesait) (Ilkin Quliyev-Edalet Abbasov-Gulxanim Ismixanova) (Baki-2012)

0716-Qul Alinin-Qisseyi Yusif-Poemasının Dili (Ilkin Quliyev) Metodik Vasait) (Baki-2011)

0717-Kelimelerin Büyülü Dünyası (John C.Condon) (Çev-Murat Çiftqaya) (Istanbul-2000)

0718-(3)Türk Dünyası El Kitabi-Edebiyat-Tarix-III (Ankara-1992)

(+ 0185-Türk Dünyasi əl kitabi-dil-kultur-sanat-2-(87.272KB)

(+ 795-(I)Türk Dünyası El Kitabi-Cuğrafya-Coğrafya-Tarix-I (Ankara-1992)

0719-Türk Xalqları Üçün Alifba (Farhad Cavadi-Abdullaoğlu) (Kiril)(Baki-1995)

0720-Sait Ve Samit Seslerin Nece Yaranması Haqqında(Farhad Cavadi-Abdullaoghlu) (Ebced)(Urmu-Turuz-2013)

0721-Tarixi Zabani Türki-1385 (Parviz Zari Şahmeresi)(Fars-Ebced) (Tebriz-Turuz--2013)

0722-Tikantepe Ağzı Üzerine (Talip Doğan)

0723-Hilyetür Rical-Metin-Qramer-Dizin (Gelibolulu Mustafa Ali) (Yüceol Özezen) (Adana-1994)

0724-Farziyyeyi Zabani Azeri Ve Kesrevi (Hüsen Mehemmedzade Sadiq-Düzgün) (Fars-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0725-Se Sangyadi Bastaniye Yadmanhayi Türkiye Bastan (Hüsen Mehemmedzade Sadiq-Düzgün) (Fars-Turkce-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0726-Qavaidi Zabani Türki (Mirza Baba Tabib Aştiyani-Memmedşah Qacar Dövrü (Hüsen Mehemmedzade Sadiq-Düzgün) (Fars-Türkce-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0727-Yazışmalıq-2007-2012 (Derleyen-Gokbey Uluc)(Turkcesivarken)(Tebriz-Turuz-2013)

0728-Türk Dillerinde Zaman Kateqoriyası (Günlnara Faxreddinqızı)(Baki-2010)

0729-Yazımızın Başlanqıcı (M.R.Yengi) (Tebriz-Turuz-2013)

0730-Muhyiddin Ibnü-Arabiye Göre Dil-Hakikat Ilişgisi Marifetin Ifadesi Sorunu (M. Mustafa Çakmaklıoğlu) (Ankara-2005)

0731-40-Cı Otaqdakı Tilsimlerin Açarları-Borçhalı, Axısqa, Qazaq Yer Adları-Toponimleri (Xalil Aliyev) (Baki-2008)

0732-Ingilis Dilinde Perfekt Zamanlar Sistimi Ve Onun Azerbaycan Türkcesinde Ifadesi (Fikret Cahangirov)(Baki-2007)

0733-Aqlutinativ Dillerde Daxili Fleksiya Ve Fuziya (Ayten Haciyeva) (Baki-2007)

0734-Çağdaş Bulqaristan Türkleri Edebiyatının Analitik Bibliyoqrafyasi (Meral Mert) (Izmir-2007)

0735-XVI-Yuzyillar Turk Edebiyatı (Mustafa Isen-Muhsin Macit-Cihan Okuyucu-Nihat Öztoprak-Ismail H. Aksoyaq)(Eskişehir-2011)

0736-XVII.Yüzyıllar Türk Edebiyatı (Eskishehir-2013)

0737-Latin Yazuviğa Asaslanğan Özbek Alifbası Va Imlasi (Oxuv Kullanma) (Taşkent-2004)

0738-Türk Dili (Sadiqov-X.Hamidov-Z.Xudayberqanova-L.Aminova) (Özbek Türkcesi-Latin) (Taşkent-2005)

0739-Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri (Abdülqadir Qaraxan) (Istanbul-1980)

0740-Qaideyi Zabani Türki 1289 Hicri (Abdulali Xalxallı (Hüsen Mehemmedzade Sadiq-Düzgün) (Fars-Türkce-Ebced) (Tebriz-Turuz-2013)

0741-Ana Dilinde Ilk Derslik (Hüseyinquli Selimi) (Ebced) (Urmu-Turuz-2013)

0742-Xudamuzi Novini Türkiye Azerbaycan (Ali Daşqın) (Farsca-Türkce-Ebced-latin) (Urmu Turuz 2013)

0743-Ümumi Isanın Mehri Ve Vefa PoemasınınDili (Ilkin Quliyev - Nizami Bağırov) (Tebriz Turuz 2013)

0744-Azerbaycan Türkcesinin Tarixi Qrammatikası (Qırammatikasi) (H.Mirzazada) (Kiril) (Baki-1990)

0745-Xudamuzi Zebani Türkiye Istanbuli 1370 (Masume Safar Alizade )(Fars-Türk-Latin-Ebced)(Urmu-Turuz-2013)

0746-Mezheri Altürki Abdurrehim Şirvani Işleyen Farhad Rahimi Fars Ebced 1391

0747-Mövcizeyi Zabani Türki Berresiye Türkiye Azerbaycan Ve Türkiye Istanbuli Farhad Rahimi Fars Ebced Tebriz Turuz 2013

0748-Qovsi Divanın Dil Incelemesi - Giriş - Dil Incelemesi - Metin - Sözlük Farhad-Rahimi Istanbul 2011

0749--Astarada Türkce Lehce - Şive Özellikleri - Astara Yer Adları (Behzad Behzadi) (Ebced)(Urmu-Turuz-2013)

0750-Ana Dil - Derslik 1377 - Ibrahim Raf Raf Ebced Urmu Turuz 2013

0751-Türk Dili Ders Ocağı 1378 - Ibrahim Raf Raf Ebced Urmu Turuz 2013

0752-Türki Hüner Est -1374 Ismail Hadi Farca Ebced Urmu Turuz 2013

0753-Xudamuzi Türkiye Istanbuli (Behruz Imani - Imanlı Fars Türk Latin Ebced Urmu Turuz 2013

0754-Umumi Dilçilik - Ali Daşqın Ebced Urmu Turuz 2013

0755-Türk Dil Bilgisi Muharrem Ergin Istanbul - 2009 - Urmu Turuz 2013

0756-Rabiteyi Tarixiye Zabanhayi Sumeri Ve Türki Usman Nedim Turan - Faxran Purnecefi Farsca Ebced Urmu Turuz 2013

0757-Muasir Azerbaycan Türkcesi Morfolojya Q.S.Kazımov Baki 2010

0758-Kırım Tatar Türk Ağızları - Akmescit Bahcesaray Güney Qıyı Bölgesi - Ses Bilgisi - Leniyara Selimova Ankar 2006

0759-Mahiyyeti Zeban Ali Daşqın Farsca Türkce Ebced Urmu Turuz 2013

0760-Fel-Fiil

0761-Turk Lehceleri Grameri - Qrameri Ahmet B.Ercilasun Ankara 2007.pdf

0762-Türkce Söz Dizimi Leyla Qaraxan Ankara 2010

0763-Inceleme Orhun - Orxun Abideleri Muharrem Ergin Istanbul 2011

0764-Xudamuzi Türki Farsi Ali Tebrizli Farsca Türkce Ebced Urmu Turuz 2013

0765-Sediq Dil Bilim Dersligi Sadıq Naibi Ebced Tebriz Turuz 2013

0766-Dil Ve Dilchilik Ali Dashqin Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

0767-11.Ci Yüzilliyin Tarixi Onomastik Leksikası - Mahmıd Qaşqaylı Divani Luğatit Türk Eserinde Onomastik Leksika Ve Başqa Yazılar Elmi Filoloji, Poetik Kreativ Kitab Cahid Ismayıloğlu Baki 2013

0768-1-Mabaniye Destur Zabani Türkiye Azerbaycan Asvat Kalamat -1- M.A. Farzane Farsca Türkce Ebced Urmu Turuz 2013

0768-2-Mabaniye Destur Zabani Türkiye Azerbaycan -2- Terkibat - Cumelat M.A. Farzane Farsca Türkce Ebced Urmu Turuz 2013

0779-Çağdaş Farscada Türkce -Almanca - Moğolca Sözler- Gerhard Doerfer Turkische und Mongolische
Elemente im Neupersischen

0780-Çağdaş Farscada Türkce - almanca Moğolca Sözler- Gerhard Doerfer Turkische und Mongolische
Elemente im Neupersischen

0781-Çağdaş Farscada Türkce - almanca Moğolca Sözler- Gerhard Doerfer Turkische und Mongolische
Elemente im Neupersischen

0782-Çağdaş Farscada Türkce -almanca Moğolca Sözler- Gerhard Doerfer Turkische und Mongolische
Elemente im Neupersischen

0784-Dil Devrimi Ve Sonuçlari Tahsin Yucel Ankara 1982 Türk Latin Urmu Turuz 2013

0785-(1) Yabanci Dilim Turkce - Yilmaz Hakan - Sozer Zeki Urmu Turuz 2013.pdf

0785-(2) Yabanci Dilim Turkce - Yilmaz Hakan - Sozer Zeki Urmu Turuz 2013.pdf

0786-Mongolian Lonely Planet Phrasebook Urmu Turuz 2013

0787-Inci Dilim Edebi Azerbaycan Dilinin Qaydaları Kirişchi Türk Ebced Urmu Turuz 2013

0788-Elifba Oxumaq Öyrenirem Rafiq Ismayılov Gülşen Orucova Urmu Turuz 2013

0789-Elifba Yazmaq Öyrenirem Rafiq Ismayılov Gülşen Orucova Urmu Turuz 2013

0790-(1)Ana Dili 1 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(2)Ana Dili 2 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(3) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 3 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(4) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 4 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(5) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 5 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(6) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 6 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(7) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 7 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(8) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 8 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(9) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 9 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(10) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 10 Derslik Urmu Turuz 2013

0790-(11) Azerbaycan Türkcesi Ana Dili 11 Derslik Urmu Turuz 2013

0791-Dil Ve Edebiyyat Ali Tebrizli Türk Ebced Urmu Turuz 2013

0792-Sağlam Dil Eyvaz Türk Ebced Urmu Turuz 2013

0793-Azerbaycan Dili Möhsün Nağisoylu Mehman Zeynalli Urmu Turuz 2013

0794-Azerbaycan Turkcesinin Nehvi M Shebisterli Turk Ebced Urmu Turuz 2013.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Artıq Buxcalar

0361-Kitab el Idrak el Lisan el etrak(Esireddin Ebu Heyyan el endelusi)(Bak-1992)(Kiri)